EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО: ГРАФОВА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ
К. Ю. Кононова

Назад

УДК: 330.34:004

К. Ю. Кононова

ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО: ГРАФОВА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ

Анотація

У роботі запропоновано графову модель, що описує 6 стадій розвитку інформаційного суспільства: генезис, одностороння взаємодія, транзакції, інтеграція та політична активність. Для оцінки їх чисельних характеристик були обрані такі показники: три субіндекса IDI (доступу, використання і навичок ІКТ), ціни на послуги ІКТ і ВНД на душу населення. З використанням нейромережевого моделювання проведено кластеризацію зібраних даних та виявлено показники, що дають максимальний приріст при переході з попередньої стадії на наступну. В результаті моделювання було визначено, що Україна знаходиться на четвертій із шести стадій розвитку інформаційного суспільства.

K. Kononova

INFORMATION SOCIETY: THE GRAPH MODEL

Summary

The paper presents the graph model, which describes six stages of information society development: genesis, one-way interaction, transaction, integration and political participation. To obtain their numerical characteristics following indicators were selected: IDI sub-indexes (access, use and skills), ICT prices and GNI per capita. Using neural network, clustering of collected data has been conducted, and indicators, which gave a maximum increase in the transition from the previous stage to the next, has been identified. As a result, it was determined that Ukraine is on the fourth of six stages of information society development.

№ 8 2016, стор. 58 - 64

Кількість переглядів: 767

Відомості про авторів

К. Ю. Кононова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

K. Kononova

Ph.D., Associate Professor, Department of Economic Cybernetics and Applied Economics, V.N. Karazin Kharkiv National University

Як цитувати статтю

Кононова К. Ю. Інформаційне суспільство: графова модель формування. Економіка та держава. 2016. № 8. С. 58–64.

Kononova, K. (2016), “Information society: the graph model”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 58–64.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.