EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОГНОЗУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ
Р. Л. Кльоба

Назад

УДК: 336.717

Р. Л. Кльоба

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОГНОЗУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

Анотація

Одним з пріоритетних завдань, яке стоїть перед вітчизняними банками на сучасному етапі розвитку банківської системи України, що характеризується посиленням конкуренції, є забезпечення їхнього інтенсивного розвитку та стабільного функціонування. Важливим напрямом реалізації цього завдання є ефективний фінансовий розвиток банківської установи. Неодмінною передумовою забезпечення ефективного розвитку банків у сучасних умовах виступає необхідність вдосконалення прогнозування банківської діяльності.

One of foreground jobs, which stands before domestic banks on the modern stage of development of the banking system of Ukraine, which is characterized by strengthening of competition, is providing of their intensive development and stable functioning. Important direction of realization of this task is effective financial development of bank establishment. As necessary precondition of providing of effective development of banks the necessity of perfection prognostication of bank activity comes forward in modern terms.

№ 8 2010, стор. 58 - 59

Кількість переглядів: 744

Відомості про авторів

Р. Л. Кльоба

аспірант, Університет банківської справи НБУ, м. Київ

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.