EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АУДИТ ТА ІНШІ ПОСЛУГИ: ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ АУДИТОРІВ
Н. С. Шалімова

Назад

УДК: 657.471

Н. С. Шалімова

АУДИТ ТА ІНШІ ПОСЛУГИ: ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ АУДИТОРІВ

Анотація

Досліджено зміст інших послуг, які виконують аудитори, та їх зв’язок з власне аудитом. Розглянуто позитивні та негативні наслідки ситуації одночасного надання інших послуг та аудиту, її вплив на незалежність аудитора. Проаналізовано шляхи забезпечення незалежності аудиторів, передбачені в міжнародному законодавстві та Кодексі етики професійних бухгалтерів. Обгрунтована необхідність запровадження додаткових обмежень на надання інших послуг, крім з обов’язкового аудиту, клієнтам у вітчизняній практиці.

Maintenance of other services which are executed by auditors and their communication with actually an audit has been explored. The positive and negative consequences of situation of simultaneous grant of other services and audit, its influence on independence of public accountant have been considered. The ways of providing of independence of auditors, foreseen in the international legislation and Code of ethics of professional accountants, have been analyzed. The necessity of input of additional limitations on the grant of other services to the obligatory audit clients in national practice has been substantiated.

№ 8 2010, стор. 25 - 28

Кількість переглядів: 521

Відомості про авторів

Н. С. Шалімова

к. е. н., завідувач кафедри аудиту та оподаткування, Кіровоградський національний технічний університет

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.