EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАСОБИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СТРУКТУРНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ПЕРЕПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ АКУШЕРСЬКО-ГІНЕКОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ
Д. О. Микитенко

Назад

УДК: 351.77:575.17[616-084]

Д. О. Микитенко

ЗАСОБИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СТРУКТУРНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ПЕРЕПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ АКУШЕРСЬКО-ГІНЕКОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті розроблена концептуальна модель добору засобів державного регулювання та структурно-інформаційного перепроектування системи акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні. Побудову прикладного інструментарію (у складі: алгоритму обгрунтування та вибору, блок-схеми реалізації процедури генетичного моніторингу, методу логічного моделювання, архітектури програмного забезпечення) здійснено на засадах реалізації принципів системно-комплексного, структурно-функціонального та об’єктно-цільового підходів до інкорпорації в статистичний аналіз клінічної інформаційної бази даних.

The paper developed a conceptual model of the selection of state regulation and struc-tural redesign of the information system of obstetric and gynecological care in Ukraine. Scheme applied tools (consisting of: algorithm study and selection flowchart of genetic monitoring procedures, the method of logical modeling, software architecture) made on the basis of the principles of complex system-, structural-functional and object-targeted approaches to statistical analysis and clinical information database.

№ 3 2010, стор. 102 - 106

Кількість переглядів: 519

Відомості про авторів

Д. О. Микитенко

здобувач, Національний фармацевтичний універистет

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.