EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРИ СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН СУСПІЛЬСТВ СУЧАСНОГО ТИПУ ЯК ОБ'ЄКТА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Т. В. Кондратюк

Назад

УДК: 351.755

Т. В. Кондратюк

ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРИ СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН СУСПІЛЬСТВ СУЧАСНОГО ТИПУ ЯК ОБ'ЄКТА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Анотація

Стаття наголошує на тому, що ядро сфери родинних відносин складають соціальні інститути шлюбу та сім"ї. Однак дослідження цієї сфери в якості об"єкта державного управління передбачає також характеристику всієї сукупності неінституціалізованих, позаінституціальних елементів шлюбно-сімейних стосунків. Описано здійснення у суспільствах сучасного типу таких соціальних практик, як моногамія, полігамія, груповий шлюб, ендогамія. Відображено ставлення до сім"ї у світовій науковій думці та громадській свідомості. На підставі аналізу проблем сфери родинних відносин запропоновано стратегічні напрями вдосконалення механізмів державного управління нею в Україні.

The article underlines that the social institutions of marriage and the family make the core of the family (kin) relationships sphere. But research of this sphere in the capacity of the object for public administration also requires description of all the non-institutionalized, extra-institutional elements of marriage and kin relationships. The realization of such social practices as monogamy, polygamy, group marriage and endogamy in modern-type societies is described. The attitude to the family in the world scientific thought and public opinion is reflected. Relying upon the analysis of the family (kin) relationships sphere problems, the strategic ways of this sphere public administration mechanisms improvement in Ukraine are proposed.

№ 8 2009, стор. 52 - 55

Кількість переглядів: 1001

Відомості про авторів

Т. В. Кондратюк

к. н. з державного управління, заступник Міністра у справах сім'ї, молоді та спорту

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.