EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КАТАЛІЗАТОРИ ТА ІНГІБІТОРИ РОЗВИТКУ АВТОТРАНСПОРТНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
Т. П. Моташко, Р. Р. Олійник

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.3.110

УДК: 368

Т. П. Моташко, Р. Р. Олійник

КАТАЛІЗАТОРИ ТА ІНГІБІТОРИ РОЗВИТКУ АВТОТРАНСПОРТНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

Анотація

Проведено аналіз автотранспортного страхування в Україні й виокремлено каталізатори та інгібітори його розвитку. З'ясовано, що позитивний вплив на розвиток найбільшого сегменту з видів страхування, інших ніж страхування життя чинять заходи пов'язані з діджиталізацією, як одного із пріоритетів розвитку галузі. Визначено, що існують чинники, які негативно впливають на розвиток вітчизняного автотранспортного страхування: незначний розвиток системи прямого врегулювання збитків; недосконалість вітчизняного законодавства в сфері автотранспортного страхування, особливо обов'язкової його форми; недосконала система захисту прав споживачів страхових послуг. Запропоновано комплекс заходів, покликаних подолати вплив інгібіторів та забезпечити подальший розвиток автотранспортного страхування в Україні, серед яких модернізації законодавства та подальше впровадження сучасних технологічних рішень і сервісів.

Ключові слова: автотранспортне страхування; обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів; електронний поліс; система прямого врегулювання збитків; діджиталізація; чинники; які негативно впливають на розвиток ринку автотранспортного страхування; каталізатори розвитку автотранспортного страхування.

Література

1. Страхові послуги: підручник: у 2 ч. / Базилевич В.Д., Пікус Р.В., Приказюк Н.В. та ін. За ред. В.Д. Базилевича. К.: Логос, 2014. Ч. 1. 496 с.
2. Автомобільне страхування в системі безпеки дорожнього руху / ред. О.М. Залєтов. К.: Міжнародна агенція "BeeZone", 2012. 509 с.
3. В Україні укладено понад 1 мільйон електронних договорів ОСЦПВ. URL: http://www.mtsbu.ua/ua/presscenter/news/155259/
4. Пояснювальна записка до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів щодо удосконалення механізму ОСЦПВВНТЗ". URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/GH2QN00A?an=42
5. Українці торік купили е-полісів ОСЦПВ на майже 1 млрд грн. URL: http://uainsur.com/massmedia/60563/
6. Європротокол. URL: http://www.mtsbu.ua/ua/for_consumers/europrotocol/96560/
7. "Green Card online" — надійна система оформлення договорів міжнародного страхування "Зелена картка". URL: http://www.mtsbu.ua/ua/presscenter/news/113388/
8. Перевірка чинності полісу. URL: http://www.mtsbu.ua/ua/for_consumers/109985/
9. МТСБУ розпочинає запровадження системи електронного документообігу. URL: http://www.mtsbu.ua/ua/presscenter/news/152782/
10. Інформація про систему Прямого врегулювання збитків. URL: http://www.mtsbu.ua/files/Proekt_PVZ/pryame_vregul_zbytkiv_stattya.pdf
11. В Україні запрацює пряме врегулювання збитків за договорами ОСЦПВ. URL: http://www.mtsbu.ua/ua/presscenter/news/116356/
12. Страхові компанії скоротили строки врегулювання вимог постраждалих в ДТП. URL: http://www.mtsbu.ua/ua/presscenter/news/155497
13. Список СК учасників угоди про пряме врегулювання збитків. URL: http://www.mtsbu.ua/ua/for_consumers/119428/
14. ЗЕЛЕНА КНИГА: "АНАЛІЗ РЕГУЛЮВАННЯ СФЕРИ ОБОВ'ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ". URL: https://cdn.regulation.gov.ua/d1/b0/2b/a3/regulation.gov.ua_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1
%83%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%E2%80%99%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf
15. Матеріали засідання Громадської ради при Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. URL: https://www.nfp.gov.ua/files/docs/grom-rada/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%2015.pdf
16. Страховики запропонували концептуальні зміни до законодавства в сфері ОСЦПВ. URL: http://www.mtsbu.ua/ua/presscenter/news/154757/
17. Филонюк А. В Украине страховой бизнес имеет значительный потенциал развития. Insurance Top. 2018. № 3 (63). С. 2—3.

T. Motashko, R. Oliinyk

CATALYSTS AND INHIBITORS OF THE MOTOR INSURANCE DEVELOPMENT IN UKRAINE

Summary

The analysis of motor insurance in Ukraine is performed and the catalysts and inhibitors of its development are singled out. It has been found that positive effects on the development of the largest segment of insurance, other than life insurance, are taken by measures related to digitization, as one of the priorities of the industry development, namely: introduction of e-policy; commissioning of the "electronic Euro-protocol" system; introduction of the green card system on-line; introduction of online services for the verification of compulsory insurance of civil liability of owners of motor vehicles; development and commissioning of services for prompt entry of information into the central database of the Motor (Transport) Insurance Bureau of Ukraine; creation of a virtual "payee's office" and automation of the payment process; establishing the informational and technological cooperation with state authorities; launching of the electronic document circulation system. It is determined that there are factors, negatively affecting the domestic motor insurance development: insignificant development of the direct loss settlement system; imperfection of the national legislation in the field of motor insurance, especially its obligatory form; imperfect system of the insurance services consumers' rights protection. A set of measures is suggested to overcome the impact of inhibitors and to ensure further development of motor insurance in Ukraine: elaboration of a proper system of the insurance payments guarantees; development of standards for the insurance services provision; updating both the basic insurance legislation and the inventory of legal acts, some of which no longer comply with current legislation or are out of date. In general, facilitating the modernization of legislation and the introduction of modern technological solutions and services will contribute to the further development of motor insurance in Ukraine, as well as improving the quality of insurance services.

Keywords: motor insurance; compulsory insurance of civil liability of owners of land motor vehicles; e-policy; the direct losses settlement system; digitization; factors negatively affecting the motor insurance market development; catalysts for the motor insurance development.

References

1. Basilevich, V. Pikus, R. and Prikazyuk, N. (2014), Strakhovi posluhy [Insurance services], Lohos, Kyiv, Ukraine.
2. Zaletov, О.М. (2012), Avtomobil'ne strakhuvannia v systemi bezpeky dorozhn'oho rukhu [Car insurance in the road safety system], BeeZone, Kyiv, Ukraine.
3. The official site of Motor (Transport) Insurance Bureau of Ukraine (2019), "In Ukraine, more than 1 million electronic contracts of OSSCV have been concluded", available at: http://www.mtsbu.ua/ua/presscenter/news/155259/ (Accessed 21 January 2020).
4. Verkhovna Rada of Ukraine (2015), "Explanatory Note to the Draft Law of Ukraine "On Amendments to Certain Legislative Acts on Mandatory Insurance of Civil Liability of Land Vehicle Owners for Improving the Mechanism of MTPL", available at: https://ips.ligazakon.net/document/view/GH2QN00A?an=42 (Accessed 7 February 2020).
5. The official site of League of Insurance Organizations of Ukraine (2020), "Last year, Ukrainians bought MTPL e-policies for almost UAH 1 billion", available at: https://www.nfp.gov.ua/files/docs/grom-rada/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%2015.pdf (Accessed 2 February 2020).
6. The official site of Motor (Transport) Insurance Bureau of Ukraine (2020), "Euro protocol", available at: http://www.mtsbu.ua/ua/for_consumers/europrotocol/96560/ (Accessed 23 January 2020).
7. The official site of Motor (Transport) Insurance Bureau of Ukraine (2015), "Green Card online — a reliable system of international insurance contracts Green card", available at: http://www.mtsbu.ua/ua/presscenter/news/113388/ (Accessed 25 January 2020).
8. The official site of Motor (Transport) Insurance Bureau of Ukraine (2020), "Policy Validation", available at: http://www.mtsbu.ua/ua/for_consumers/109985/ (Accessed 23 January 2020).
9. The official site of Motor (Transport) Insurance Bureau of Ukraine (2019), "MTIBU requires the invitation of an electronic document circulation system", available at: http://www.mtsbu.ua/ua/presscenter/news/152782/ (Accessed 30 January 2020).
10. The official site of Motor (Transport) Insurance Bureau of Ukraine (2020), "Information on the system of direct compensation of losses", available at: http://www.mtsbu.ua/files/Proekt_PVZ/pryame_vregul_zbytkiv_stattya.pdf (Accessed 1 February 2020).
11. The official site of Motor (Transport) Insurance Bureau of Ukraine (2016), "In Ukraine, direct settlement of losses under MTPL contracts will work", available at: http://www.mtsbu.ua/ua/presscenter/news/116356/ (Accessed 1 February 2020).
12. The official site of Motor (Transport) Insurance Bureau of Ukraine (2019), "Insurance companies have shortened the terms of settling the claims of victims in an accident", available at: http://www.mtsbu.ua/ua/presscenter/news/155497 (Accessed 4 February 2020).
13. The official site of Motor (Transport) Insurance Bureau of Ukraine (2020), "List of insurers involved in the direct loss settlement agreement", available at: http://www.mtsbu.ua/ua/for_consumers/119428/ (Accessed 1 February 2020).
14. BRDO (2018), "Green paper: "Analysis of the regulation of the compulsory insurance area", available at: https://cdn.regulation.gov.ua/d1/b0/2b/a3/regulation.gov.ua_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1
%83%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%E2%80%99%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf (Accessed 20 January 2020).
15. The official site of National Commission for State Regulation of Financial Services Markets (2019), "Materials of the meeting of the Public Council at the National Commission, which carries out state regulation in the sphere of financial services markets", available at: https://www.nfp.gov.ua/files/docs/grom-rada/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%2015.pdf (Accessed 30 January 2020).
16. The official site of Motor (Transport) Insurance Bureau of Ukraine (2019), "Insurers have proposed conceptual changes to the MTPL legislation", available at: http://www.mtsbu.ua/ua/presscenter/news/154757/ (Accessed 3 February 2020).
17. Filonyuk, A. (2018), "In Ukraine, the insurance business has significant development potential", Insurance Top, vol. 3 (63), pp. 2—3.

№ 3 2020, стор. 110 - 114

Дата публікації: 2020-03-31

Кількість переглядів: 1005

Відомості про авторів

Т. П. Моташко

к. е. н., асистент кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

T. Motashko

PhD in Economics, Assistant of Department of insurance, banking and risk management, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

ORCID:

0000-0002-6486-9472


Р. Р. Олійник

Р. Р. Олійник, студент 2 курсу магістратури, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

R. Oliinyk

Master, 2nd year, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

ORCID:

0000-0001-6002-1522

Як цитувати статтю

Моташко Т. П., Олійник Р. Р. Каталізатори та інгібітори розвитку автотранспортного страхування в Україні. Економіка та держава. 2020. № 3. С. 110–114. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.3.110

Motashko, T. and Oliinyk, R. (2020), “Catalysts and inhibitors of the motor insurance development in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 110–114. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.3.110

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.