EnglishНа русском

Назад

УДК: 351.82

І. С. Нараєвська

РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВАЖЕЛІВ АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Анотація

Розглянуто основні проблеми, які гальмують становлення дієвого конкурентного середовища на товарних ринках. Запропоновано заходи щодо реалізації конкурентної політики. Досліджено напрями по забезпеченню умов для формування та розвитку добросовісної конкуренції в економіці України.

Basic problems which brake becoming of effective competition environment at the commodity markets are considered. Measures are offered on realization of competition policy. Directions are explored after providing of terms for forming and development of conscientious competition in the economy of Ukraine.

№ 5 2009, стор. 81 - 83

Кількість переглядів: 720

Відомості про авторів

І. С. Нараєвська

здобувач, Академія муніципального управління

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.