EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СИСТЕМИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКІВ В УМОВАХ ВОЛАТИЛЬНОСТІ РИНКУ
Є. С. Гарбар

Назад

УДК: 336.71

Є. С. Гарбар

СИСТЕМИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКІВ В УМОВАХ ВОЛАТИЛЬНОСТІ РИНКУ

Анотація

У статті розглянуто проблему значного послаблення рівня фінансової стійкості банків ув період ринкової нестабільності останніх років, що призводить до зниження рівня ділової активності як банків, так і інших суб'єктів економічних відносин, відтоку клієнтів, дефолту по зобов'язанням перед контрагентами та час від часу до їх банкрутства. Наводиться оцінка наявному інструментарію діагностики та сповіщення про послаблення фінансової стійкості, що застосовується регулятором та банками (рейтингові системи, системи коефіцієнтного аналізу, системи оцінки комплексного ризику, пруденційний нагляд тощо). Наводяться рекомендації щодо механізму діагностики банків та банківської системи в цілому з метою вжиття вчасних заходів підтримки фінансової стійкості, що знизять ризик її втрати в період волатильності ринку.

E. Harbar

ASSESSMENT SYSTEMS OF FINANCIAL BANK STABILITY UNDER THE CONDITIONS OF MARKET VOLATILITY

Summary

The article deals with the problem of a considerate weakening of the level of financial bank stability in the period of recent market volatility. It in its turn results in the decrease of business activity of both banks as well as other members of economic relations, customers outflow, default commitment to counterparts and also to their bankruptcy. The article provides evaluation of the existing instruments of diagnostics and reporting of the weakening of the financial stability that are used by the regulators and banks (rating systems, systems of ratio analysis, assessment systems of compound risk, prudential control etc). The article gives recommendations as of the mechanism of bank diagnostics and bank system as a whole with the purpose of taking immediate measures to support financial stability that will decrease its losses when the market is volatile.

№ 7 2018, стор. 86 - 89

Кількість переглядів: 701

Відомості про авторів

Є. С. Гарбар

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет, начальник відділу сегментації активів та управління майном неплатоспроможних банків, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

E. Harbar

Ph.D. student, Kyiv national university of trade and economics, Head of assets segmentation and property management division, Deposit guarantee fund

Як цитувати статтю

Гарбар Є. С. Системи оцінки фінансової стійкості банків в умовах волатильності ринку. Економіка та держава. 2018. № 7. С. 86–89.

Harbar, E. (2018), “Assessment systems of financial bank stability under the conditions of market volatility”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 86–89.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.