EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ БРЕНДІВ У ПАРАДИГМІ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ
Т. Г. Бусарєва

Назад

УДК: 269.418

Т. Г. Бусарєва

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ БРЕНДІВ У ПАРАДИГМІ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

Анотація

Актуальність проблеми підвищення конкурентоспроможності полягає в тому, що на початку ХХІ ст. конкуренція між міжнародними компаніями стає сильнішою як на регіональному, так і на міжнародному рівнях. Більш того, конкурентоспроможність стає ширшим поняттям. Якщо двадцять років тому конкурентну перевагу можна було забезпечити за рахунок високої якості товару та низької ціни, то сьогодні цього недостатньо. На сьогодні серед особливостей є її швидкопливність, і в ній постійно з'являються нові тренди, процеси, товари, послуги і взаємини. У зв'язку з цим, широкого поширення набуває термін інновації. Широке поширення цього явища накладає нові умови для підвищення конкурентоспроможності міжнародних компаній. Таким чином, виникає необхідність визначення особливостей конкурентоспроможної компанії в сучасних умовах за рахунок створення ефективно — діючих брендів.

T. Busarieva

COMPETITIVENESS OF BRANDS IN THE KNOWLEDGE ECONOMY PARADIGM

Summary

The urgency of the problem of increasing competitiveness lies in the fact that at the beginning of the XXI century competition between international companies becomes stronger both at the regional and international levels. Moreover, competitiveness becomes a broader concept. If twenty years ago a competitive advantage could be achieved through high quality goods and low prices, then today it is not enough. The environment has acquired a special feature — it has become rapidly changing, and new trends, processes, goods, services and relationships are constantly appearing in it. In this connection, the term "innovations" is widely used. The wide spread of this phenomenon imposes new conditions for increasing the competitiveness of international companies. Thus, it becomes necessary to determine the characteristics of a competitive organization in modern conditions using effective brands.

№ 6 2018, стор. 64 - 67

Кількість переглядів: 159

Відомості про авторів

Т. Г. Бусарєва

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

T. Busarieva

PhD, associate professor of the department of international economics of SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.