EnglishНа русском

СУЧАСНІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Г. О. Швиданенко, М. А. Теплюк

УДК: 339.330

Г. О. Швиданенко

к. е. н., професор, завідувач кафедри економіки підприємств, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

М. А. Теплюк

к. е. н., асистент кафедри економіки підприємств, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

СУЧАСНІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

G. Shvidanenko

Professor PhD, SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", orcid.org/0000-0002-6730-1372, Ukraine

M. Tepliuk

Assistant PhD, SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", orcid.org/0000-0001-6823-336X, Ukraine

MODERN TREND OF INNOVATIVE BUSINESS

У статті проведено дослідження проявів процесу диджиталізації у сучасних реаліях розвитку інноваційного бізнесу. Ідентифіковано сучасні тренди розвитку digital-маркетингу та окреслено передумови до впровадження digital-трендів у вітчизняний бізнес-простір.

The article analyzes the manifestations of the process of digitalization in the modern realities of the development of innovative business. Modern trends of digital-marketing development were identified and the preconditions for the introduction of digital-trends were outlined in the domestic business-space.

№ 5 2018, стор. 89 - 92

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12