EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ҐЕНЕЗА ПРОЦЕСУ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СВІТОГОСПОДАРСЬКОГО РОЗВИТКУ
А. С. Перепелиця

Назад

УДК: 334.726

А. С. Перепелиця

ҐЕНЕЗА ПРОЦЕСУ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СВІТОГОСПОДАРСЬКОГО РОЗВИТКУ

Анотація

Метою статті є аналіз теоретичних концепцій та напрацювань вітчизняних і зарубіжних науковців у сфері інформатизації та інформаційного суспільства, а також дослідженню особливостей розвитку світового ринку інформаційно-комунікаційних технологій у сучасних умовах. Зроблено висновок про необхідність розвитку інформатизації в умовах глобалізації світогосподарських процесів на рівні окремих компаній та використання сучасних інформаційних і комунікаційних технологій, що активізує обмін ідеями та інформацією між різними країнами, розширює знання споживачів про іноземні товари, істотно зменшує вартість інформаційних послуг тощо.

A. Perepelytsia

GENESIS OF THE INFORMATIZATION PROCESS OF ECONOMIC DEVELOPMENT

Summary

The purpose of the article is to analyze theoretical concepts and achievements of domestic and foreign scientists in the field of information and information society, as well as to study the peculiarities of the development of the world market of information and communication technologies in modern conditions. The conclusion is made on the necessity of the development of informatization in the conditions of globalization of world economic processes at the level of individual companies and the use of modern information and communication technologies that activates the exchange of ideas and information between different countries, expands the knowledge of consumers about foreign goods, significantly reduces the cost of information services, etc.

№ 4 2018, стор. 121 - 125

Кількість переглядів: 114

Відомості про авторів

А. С. Перепелиця

здобувач кафедри міжнародних економічних відносин, старший викладач кафедри туристичного бізнесу та країнознавства факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу, ХНУ імені В.Н. Каразіна

A. Perepelytsia

Competitor of International Economic Relations, a senior lecturer in travel business and geography School of International Economic Relations and Travel Business of V.N. Karazin Kharkiv National University

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.