EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОПОДАТКУВАННЯ ПОСЛУГ В ІТ-СФЕРІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
А. О. Тимошенко

Назад

УДК: 336.221 + 004.9

А. О. Тимошенко

ОПОДАТКУВАННЯ ПОСЛУГ В ІТ-СФЕРІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Анотація

У статті досліджено особливості оподаткування послуг ІТ-технологій в Україні. Визначено, що ІТ-технології є однією з пріоритетних галузей розвитку економіки Україні. Автором досліджено та проаналізовано обсяг експорту ІТ-послуг з України, кількості Інтернет користувачів у світі, динаміку проникнення Інтернет в Україні. Встановлено необхідність податкового регулювання системи оподаткування ІТ в Україні та її уніфікації в частині податкового законодавства відповідно до міжнародних стандартів. Визначено основні завдання, принципи та фактори, на основі яких грунтується система оподаткування послуг ІТ-технологій. Досліджено обсяг та особливості податкових надходжень до бюджету країни від ІТ-галузі. Акцентовано увагу на ІТ-аутсорсингу як одного з методів удосконалення оподаткування послуг ІТ-технологій. Визначено пріоритетні напрями оптимізації галузі ІТ-техногій, розглянуто податкові пільги при оподаткуванні послуг ІТ-технологій України та деяких зарубіжних країн

A. Tymoshenko

IT SERVICES TAXATION: CHALLENGES AND PROSPECTS

Summary

The article is about the features of IT services taxation in Ukraine. It has beeb determined that IT technologies are one of the priority sectors for the economic development in Ukraine. The author has examined and analyzed the volume of IT services exports from Ukraine, the number of Internet users in the world, the dynamics of Internet ingression in Ukraine. The necessity of tax adjustment for the IT taxation system in Ukraine and its unification in the part of the tax legislation in accordance with international standards has been established. It has been determined the main tasks, principles and factors on which the taxation system of IT services is based. The volume and features of the IT industry tax revenues to the state budget have been researched. The emphasis has been done on IT outsourcing as one of the methods for improving the taxation of IT services. The priority directions of IT technologies optimization have been determined. It have been considered tax privileges for the taxation of IT technologies services in Ukraine and some other countries.

№ 4 2018, стор. 46 - 52

Кількість переглядів: 170

Відомості про авторів

А. О. Тимошенко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування, ПВНЗ "Європейський університет", м. Київ

A. Tymoshenko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Finance, Accounting and Taxation, PHEE "European University", Kyiv

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.