EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИ ТА СПОСОБИ ЗДІЙСНЕННЯ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ: СВІТОВА ПРАКТИКА І УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД
О. П. Романко

Назад

УДК: 332.14: 339.137.23 (477)

О. П. Романко

МЕТОДИ ТА СПОСОБИ ЗДІЙСНЕННЯ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ: СВІТОВА ПРАКТИКА І УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД

Анотація

У статті розглядається світова практика вибору методів та способів здійснення оцінки конкурентоспроможності регіону. Аналізуються міжнародні організації, які систематично здійснюють таку оцінку та країни, що на державному рівні здійснюють аналіз та оцінку конкурентоспроможності своїх адміністративних одиниць. Виокремлено основні недоліки в національних підходах та методах оцінки конкурентоспроможності регіонів. Сформовано багатокритеріальну класифікацію таких методів оцінювання, що може використовуватися при регіональному управлінні конкурентоспроможністю.

O. Romanko

METHODS AND METHODS FOR ASSESSING COMPETITIVENESS REGION: WORLD PRACTICE AND UKRAINIAN EXPERIENCE

Summary

This article examines the world practice of choosing methods and methods for assessing the competitiveness of the region. The international organizations that systematically carry out such an assessment are also analyzed. At the state level, they analyze and assess the competitiveness of their administrative units. The main disadvantages in the national approaches and methods for assessing the competitiveness of the regions are outlined. A multicriteria classification of such assessment methods that can be used in regional competitiveness management is formed.

№ 4 2018, стор. 42 - 45

Кількість переглядів: 112

Відомості про авторів

О. П. Романко

к. е. н., доцент кафедри теорії економіки та управління, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

O. Romanko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Economics and Management, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.