EnglishНа русском

МЕТОДИ ТА СПОСОБИ ЗДІЙСНЕННЯ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ: СВІТОВА ПРАКТИКА І УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД
О. П. Романко

УДК: 332.14: 339.137.23 (477)

О. П. Романко

к. е. н., доцент кафедри теорії економіки та управління, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

МЕТОДИ ТА СПОСОБИ ЗДІЙСНЕННЯ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ: СВІТОВА ПРАКТИКА І УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД

O. Romanko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Economics and Management, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk

METHODS AND METHODS FOR ASSESSING COMPETITIVENESS REGION: WORLD PRACTICE AND UKRAINIAN EXPERIENCE

У статті розглядається світова практика вибору методів та способів здійснення оцінки конкурентоспроможності регіону. Аналізуються міжнародні організації, які систематично здійснюють таку оцінку та країни, що на державному рівні здійснюють аналіз та оцінку конкурентоспроможності своїх адміністративних одиниць. Виокремлено основні недоліки в національних підходах та методах оцінки конкурентоспроможності регіонів. Сформовано багатокритеріальну класифікацію таких методів оцінювання, що може використовуватися при регіональному управлінні конкурентоспроможністю.

This article examines the world practice of choosing methods and methods for assessing the competitiveness of the region. The international organizations that systematically carry out such an assessment are also analyzed. At the state level, they analyze and assess the competitiveness of their administrative units. The main disadvantages in the national approaches and methods for assessing the competitiveness of the regions are outlined. A multicriteria classification of such assessment methods that can be used in regional competitiveness management is formed.

№ 4 2018, стор. 42 - 45

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12