EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУТНІСТЬ ТА ПЕРЕДУМОВИ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ УКРАЇНИ
А. В. Хомутенко

Назад

УДК: 336.13

А. В. Хомутенко

СУТНІСТЬ ТА ПЕРЕДУМОВИ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ УКРАЇНИ

Анотація

У статті обгрунтовано необхідність проведення інституціональної модернізації управління державними фінансами України. Досліджено індикатори, які свідчать про недоліки системи державних фінансів, що, на нашу думку, обумовлені прогалинами в системі державного управління. Наголошено на необхідності розмежування термінів "інститут" та "інституція". Визначено основні суспільні інститути та інституції. Запропоновано авторське бачення дефініції терміну "інституціональна модернізація управління державними фінансами". Схематично зображено основні об'єкти інституціональної модернізації управління державними фінансами. Виявлено передумови інституціональних змін у системі державного управління взагалі та управління державними фінансами зокрема. Проаналізовано інституційні зміни в системі управління державними фінансами та доведено декларативний характер їх основної частини. Визначено напрям подальших наукових досліджень у цій царині.

А. Khomutenko

THE ESSENCE AND PREREQUISITES OF INSTITUTIONALIZED MODERNIZATION OF STATE FINANCE MANAGEMENT IN UKRAINE

Summary

The article substantiates the necessity of institutional modernization of public finance management in Ukraine. The indicators, which indicate weaknesses of the system of public finances, that, in our opinion, are due to gaps in the system of public administration, are investigated. The necessity of distinction the terms "institute" and "institution" is emphasized. The basic social institutes and institutions are determined. The author's vision of the definition of the term "institutionalized modernization of public finance management" are offered. The main objects of institutionalized modernization of public finance management are schematically depicted. The preconditions of institutionalized changes in the system of state administration in general and management of state finances in particular are revealed. The institutional changes in the system of management of public finances are analyzed and the declarative nature of their main part is proved. The direction of further scientific research in this area is determined.

№ 1 2018, стор. 91 - 96

Кількість переглядів: 851

Відомості про авторів

А. В. Хомутенко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Одеський національний економічний університет, м. Одеса

А. Khomutenko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of Finance Department, Odessa National Economic University, Odessa

Як цитувати статтю

Хомутенко А. В. Сутність та передумови інституціональної модернізації управління державними фінансами України. Економіка та держава. 2018. № 1. С. 91–96.

Khomutenko, А. (2018), “The essence and prerequisites of institutionalized modernization of state finance management in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 91–96.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.