EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДІЛОВОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
Є. О. Музичка, В. А. Петренко

Назад

УДК: 338.48

Є. О. Музичка, В. А. Петренко

СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДІЛОВОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті досліджено матеріали і статистичні дані, що дають чітке уявлення про стан та тенденції розвитку ділового туризму в Україні та світі. Розглянуто особливості і складові ділового туризму, його місце у загальному обороті туристичного бізнесу, підкреслюється необхідність залучення до подальшого розвитку цього виду туризму органів місцевої та регіональної влади. Досліджено низку нещодавніх заходів в Україні, що стосуються безпосередньо сектору ділового туризму та індустрії зустрічей. Підкреслюється необхідність виокремлення на державному рівні поняття ділового туризму від туризму загалом і створення цільової програми розвитку цього сегменту туристичної індустрії.

Ye. Muzychka, V. Petrenko

STATE AND TRENDS OF BUSINESS TOURISM DEVELOPMENT IN UKRAINE

Summary

The article discovers materials and statistic data, which determine the state and trends of the business travel development in Ukraine and in the world. The article discusses features and components of business tourism, its place in the global turnover of the tourism business, emphasizes necessity of engagement of municipal and regional authorities for the further development of this kind of tourism. The article discovers some recent events in Ukraine, which relate directly to the sector of business tourism and meeting industry. The article emphasizes necessity of distinguishing on the state level the term of business tourism from tourism generally and creating the target development program for this segment of tourism industry.

№ 1 2018, стор. 55 - 60

Кількість переглядів: 855

Відомості про авторів

Є. О. Музичка

к. е. н., старший викладач кафедри туристичного та готельного бізнесу, Національний університет харчових технологій, м. Київ

Ye. Muzychka

Candidate of Economic Sciences (Ph. D.), Senior Lecturer at the Department of Tourism and Hotel Business, National University of Food Technologies, Kyiv


В. А. Петренко

магістрант, Національний університет харчових технологій, м. Київ

V. Petrenko

Master, National University of Food Technologies, Kyiv

Як цитувати статтю

Музичка Є. О., Петренко В. А. Стан і тенденції розвитку ділового туризму в Україні. Економіка та держава. 2018. № 1. С. 55–60.

Muzychka, Ye. and Petrenko, V. (2018), “State and trends of business tourism development in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 55–60.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.