EnglishНа русском

МОДЕРНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ РЕГУЛЯТОРІВ СТРУКТУРНИХ ЗМІН У 2008—2017 РОКАХ
С. В. Куйбіда

УДК: 336.71 (477)

С. В. Куйбіда

аспірант кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний університет "Львівська Політехніка"

МОДЕРНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ РЕГУЛЯТОРІВ СТРУКТУРНИХ ЗМІН У 2008—2017 РОКАХ

S. Kuibida

post-graduate student of the Department of Theoretical and Applied Economics of National University "Lviv Polytechnicа"

MODERNIZATION OF FINANCIAL AND ECONOMIC REGULATORS OF STRUCTURAL CHANGES IN 2008—2017

Статтю присвячено дослідженню актуальної проблеми модернізації фінансово-економічних регуляторів структурної перебудови національної економіки. Проведено оцінку стану національної економіки, структурних зрушень і стану розвитку підприємництва в Україні з огляду на ключові світові рейтинги за 2008—2017 роки. Обгрунтовано рекомендації щодо заходів з підвищення якості державного регулювання в сфері надання фінансових послуг для підприємництва.

The article is devoted to the research of the actual problem of modernization of financial and economic regulators of structural adjustment of the national economy. The assessment of the state of the national economy, structural changes and the state of entrepreneurship development in Ukraine is conducted taking into account the key world rankings for 2008—2017. The article is based on recommendations on measures to improve the quality of state regulation in the field of providing financial services for entrepreneurship.

№ 12 2017, стор. 104 - 111

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12