EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОДЕРНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ РЕГУЛЯТОРІВ СТРУКТУРНИХ ЗМІН У 2008—2017 РОКАХ
С. В. Куйбіда

Назад

УДК: 336.71 (477)

С. В. Куйбіда

МОДЕРНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ РЕГУЛЯТОРІВ СТРУКТУРНИХ ЗМІН У 2008—2017 РОКАХ

Анотація

Статтю присвячено дослідженню актуальної проблеми модернізації фінансово-економічних регуляторів структурної перебудови національної економіки. Проведено оцінку стану національної економіки, структурних зрушень і стану розвитку підприємництва в Україні з огляду на ключові світові рейтинги за 2008—2017 роки. Обгрунтовано рекомендації щодо заходів з підвищення якості державного регулювання в сфері надання фінансових послуг для підприємництва.

S. Kuibida

MODERNIZATION OF FINANCIAL AND ECONOMIC REGULATORS OF STRUCTURAL CHANGES IN 2008—2017

Summary

The article is devoted to the research of the actual problem of modernization of financial and economic regulators of structural adjustment of the national economy. The assessment of the state of the national economy, structural changes and the state of entrepreneurship development in Ukraine is conducted taking into account the key world rankings for 2008—2017. The article is based on recommendations on measures to improve the quality of state regulation in the field of providing financial services for entrepreneurship.

№ 12 2017, стор. 104 - 111

Кількість переглядів: 785

Відомості про авторів

С. В. Куйбіда

аспірант кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний університет "Львівська Політехніка"

S. Kuibida

post-graduate student of the Department of Theoretical and Applied Economics of National University "Lviv Polytechnicа"

Як цитувати статтю

Куйбіда С. В. Модернізація фінансово-економічних регуляторів структурних змін у 2008—2017 роках. Економіка та держава. 2017. № 12. С. 104–111.

Kuibida, S. (2017), “Modernization of financial and economic regulators of structural changes in 2008—2017”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 104–111.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.