EnglishНа русском

НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ МОЛОДІ В РОЗВИНУТИХ КРАЇНАХ
О. М. Мартиненко

УДК: 338.246:331.52

О. М. Мартиненко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та публічного управління, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ МОЛОДІ В РОЗВИНУТИХ КРАЇНАХ

O. Martinenko

сandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Management and Public Administration, Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University

DIRECTIONS FOR PROMOTING YOUTH EMPLOYMENT IN DEVELOPED COUNTRIES

Визначено проблеми молодіжної зайнятості в розвинутих країнах. Проаналізовано сучасні інформативні індикатори молодіжного ринку праці, які є випробувальними в практиці розвинених країн. Розглянуто напрями регулювання забезпечення зайнятості молоді, які можна поділити нормативно-правові, фінансово-економічні та мотиваційні.

The problems of youth employment in the developed countries are determined. The modern informative indicators of the youth labor market, which are promising in the practice of developed countries, are analyzed. Are considered directions of regulation of providing employment of youth, which can be divided into regulatory, financial, economic and motivational.

№ 12 2017, стор. 74 - 76

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12