EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВ СВІТОВОГО РИНКУ ТРАНСФЕРІВ ФУТБОЛІСТІВ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ФУТБОЛЬНИХ КЛУБІВ ЄВРОПИ
О. Л. Кошеваров

Назад

УДК: 339.9:338.467.6

О. Л. Кошеваров

ВПЛИВ СВІТОВОГО РИНКУ ТРАНСФЕРІВ ФУТБОЛІСТІВ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ФУТБОЛЬНИХ КЛУБІВ ЄВРОПИ

Анотація

Статтю присвячено дослідженню проблеми впливу світового ринку трансферів футболістів на конкурентоспроможність європейського професіонального футбольного клубу в рамках фінансових обмежень. Розглянуто основні чинники формування ринкової вартості футболіста, особливості ринку трансферів футболістів в Європі та в усьому світі, відмінності між ними та їх ключові характеристики, які впливають на конкуренцію між клубами. В статті автор аналізує нематеріальні активи — футболісти як складову конкурентоспроможності футбольних клубів в європейських змаганнях та особливості конкуренції футбольных клубів на ринку трансферів гравців. Проведено бенчмаркінг футбольних клубів за рівнем витрат на футболістів та проаналізовано основні причини низької міжнародної конкурентоспроможності клубів Східної Європи.

О. Koshevarov

WORLD PLAYERS TRANSFER MARKET IMPACT ON THE COMPETITIVENESS OF FOOTBALL CLUBS IN EUROPE

Summary

This article is devoted to a research on the impact of the football players' world transfer market of on the competitiveness of professional football clubs in the framework of financial limits. The author considers key factors of players' market price establishment, features of the players' market in Europe and in the world, the difference between them and key characteristics which have an impact on the clubs' competition. In this article intangible assets — football players are analyzed as a component of football clubs' competitiveness in European competitions and features of economic competition between football clubs in the players' market. A benchmarking of the football clubs' expenses on the football players was conducted and main reasons of low international competitiveness of Eastern Europe clubs were analyzed.

№ 11 2017, стор. 87 - 93

Кількість переглядів: 9

Відомості про авторів

О. Л. Кошеваров

аспірант кафедри міжнародної економіки, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

О. Koshevarov

graduate student at the department of international economics Kyiv National Economics University named after Vadym Hetman

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.