EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОРУПЦІЯ У ВИЩІЙ ОСВІТІ ЯК ЗАГРОЗА АКАДЕМІЧНІЙ ДОБРОЧЕСНОСТІ
В. І. Усик, Ю. В. Схулухія

Назад

УДК: 378: 343.35

В. І. Усик, Ю. В. Схулухія

КОРУПЦІЯ У ВИЩІЙ ОСВІТІ ЯК ЗАГРОЗА АКАДЕМІЧНІЙ ДОБРОЧЕСНОСТІ

Анотація

Статтю присвячено висвітленню проблеми корупції в системі вищої освіті, що є поперечним каменем на шляху до доброчесності. Розглянуто теоретичну основу поняття корупції та основні схеми прояву корупційних дій у сфері вищої освіти. Проаналізовано стан корупційної діяльності в Україні та основні сфери її прояву. На основі даних запропоновано трьохрівневу систему запровадження інформування суспільства про феномен корупції в Україні.

V. Usyk, Yu. Skhulukhiia

CORRUPTION IN HIGHER EDUCATION AS A THREAT OF ACADEMIC INTEGRITY

Summary

This article focuses on illustration the issue of corruption in higher education, which is a obstacle on the path to integrity in education. The theoretical basis of corruption schemes and the main manifestations of corruption in the school of higher education considered. Analyzed the condition of corruption in Ukraine and the main areas of its manifestation. Based on proposed data offered three-level system of informing the public about the phenomenon of corruption in Ukraine.

№ 11 2017, стор. 65 - 67

Кількість переглядів: 10

Відомості про авторів

В. І. Усик

к. е. н., доцент, доцент кафедри макроекономіки та державного управління, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

V. Usyk

candidate of Ekonomics Sciences, reader, reader of the Department of Macroeconomics and Public Administration, SHEI "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"


Ю. В. Схулухія

студентка кафедри макроекономіки та державного управління, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Yu. Skhulukhiia

of the Department student of Macroeconomics and Public Administration, SHEI "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.