EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАТЕГІЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
Ю. П. Макаренко, К. С. Мороховець

Назад

УДК: 336.711

Ю. П. Макаренко, К. С. Мороховець

СТРАТЕГІЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Анотація

Проблеми економіки вимагають від українських банків підвищення ефективності управління банківською діяльністю. У цьому питанні важливе місце посідає розробка стратегії діяльності як окремих установ, так і банківської системи в цілому. Оскільки стратегічне планування є першим етапом процесу управління і визначає основні напрями діяльності установи, доцільно приділити увагу саме розробці цих нимпрямів. Важлива роль у реалізації цієї задачі відводиться управлінню основних показників банківської діяльності, а саме прибутковістю. Виходячи з комплексного аналізу прибутків, виробляються стратегія і тактика розвитку банківської системи, обгрунтовуються плани та управлінські рішення, здійснюється контроль за їх виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності проведення активних і пасивних операцій, оцінюються результати діяльності банків.

Yu. Makarenko, K. Morokhovets

THE STRATEGY OF IMPROVEMENT PROFITABILITY IN THE COMMERCIAL BANK

Summary

Problems of the economy require Ukrainian banks to improve the efficiency of banking activities. In this issue, the development of a strategy for the activities of both individual institutions and the banking system as a whole plays an important role. Since strategic planning is the first stage of the management process and defines the main directions of the institution's activities, it is worth focusing on the development of these directions. An important role in the implementation of this task is given to the management of the main indicators of banking activity, namely profitability. Based on comprehensive income analysis, strategy and tactics of development are developed banking system, plans and management decisions are grounded, the control over their implementation is carried out, the reserves of increase are detected the effectiveness of conducting active and passive operations, are evaluated results of banks activity.

№ 11 2017, стор. 60 - 64

Кількість переглядів: 8

Відомості про авторів

Ю. П. Макаренко

д. е. н., професор, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

Yu. Makarenko

Doctor of Economic sciences, professor, The Dniprovs'kyy National University named after Oles' Gonchar


К. С. Мороховець

студентка 6-го курсу, магістр, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

K. Morokhovets

6th year student, master, The Dniprovs'kyy National University named after Oles' Gonchar

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.