EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ І ДЕСТИНАЦІЙ ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ
В. Ф. Яровий

Назад

УДК: 911.3

В. Ф. Яровий

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ І ДЕСТИНАЦІЙ ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ

Анотація

Досліджено проблеми розвитку та функціонування туристичних дестинацій та розроблено механізми стратегічного управління ними для задоволення споживчого попиту на якісний вітчизняний туристичний продукт. Розкрито зміст категорії "туристична дестинація узагальнено характерні їй ознаки. З метою визначення особливостей формування попиту на туристичний продукт дестинації "Скадовськ" проведено маркетингове дослідження, що дозволило визначити кон'юнктуру туристичного ринку. Виявлено ряд проблем у результаті досліджень особливостей функціонування туристичної дестинації "Скадовськ", які гальмують розвиток галузі туризму.

V. Yarovyi

STATUS AND PROSPECTS OF THE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES AND DESTINATIONS OF THE TOURISM INDUSTRY IN THE SOUTHERN REGION

Summary

The problems of development and functioning of tourist destinations and the mechanisms of strategic management of them for the satisfaction of consumer demand for high-quality domestic tourism product have been explored. The content of the category "tourist destination is generalized and is characterized by its features. In order to determine the peculiarities of the formation of demand for the tourist product of the "Skadovsk" Destination, a marketing research was carried out that allowed to determine the situation of the tourist market. A number of problems have been identified as a result of research on the peculiarities of the functioning of the Skadovsk tourist establishment, which impede the development of the tourism industry.

№ 11 2017, стор. 25 - 28

Кількість переглядів: 7

Відомості про авторів

В. Ф. Яровий

к. е. н., доцент, докторант, Херсонський державний університет

V. Yarovyi

candidate of economic sciences, associate professor, doctoral candidate, Kherson State University

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.