EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОБГРУНТУВАННЯ ЦІН ДЛЯ УЧАСТІ В ТЕНДЕРІ
О. І. Лабурцева

Назад

УДК: 338.534: 339.186

О. І. Лабурцева

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОБГРУНТУВАННЯ ЦІН ДЛЯ УЧАСТІ В ТЕНДЕРІ

Анотація

У статті розглянуто сутність тендеру та його роль як інструмента захисту вільної конкуренції у сфері публічних та комерційних закупівель. Розкрито визначальну роль обгрунтування ціни при формуванні тендерної пропозиції. Проаналізовано існуючі науково-практичні підходи до тендерного ціноутворення і на цій підставі рекомендовано удосконалену процедуру обгрунтування ціни для тендерної пропозиції. Показано, що найголовнішою проблемою при встановленні ціни є визначення ймовірності виграшу тендеру при кожній з альтернативних цін. Для визначення такої ймовірності доцільно формувати бази даних про ціни, призначені основними конкурентами у попередніх тендерах, та визначати розподіли ймовірності цін для кожного конкурента. Розглянуто приклад застосування рекомендованої процедури обгрунтування ціни для участі в тендері.

O. Laburtseva

METHODOLOGICAL ASPECTS OF PRICES JUSTIFICATION FOR PARTICIPATION IN THE TENDER

Summary

In the article the essence of the tender and its role as an instrument of protection of free competition in the sphere of public and commercial procurement are considered. The crucial role of price justification for the formation of a tender offer is revealed. The existing scientific and practical approaches to tender pricing have been analyzed and on this basis, an advanced procedure of price justification for the tender offer is recommended. It is shown that the most important problem in determining the price is the determination of the probability of winning the tender at each of the alternative prices. To determine such a probability, it is expedient to create databases for prices designed by the main competitors in previous tenders and determine the probabilities distribution of price for each competitor. An example of the application of the recommended procedure for justification of the price for participation in the tender is considered.

№ 11 2017, стор. 10 - 14

Кількість переглядів: 6

Відомості про авторів

О. І. Лабурцева

д. е. н., професор, професор кафедри маркетингу та реклами, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

O. Laburtseva

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of Department of Marketing and Advertising, Kyiv National University of Trade and Economics

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.