EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТРАНСПОРТНЕ ЗАПІЗНЮВАННЯ РЕАКЦІЇ РИНКІВ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ НА ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
О. В. Клименко

Назад

УДК: 336.74

О. В. Клименко

ТРАНСПОРТНЕ ЗАПІЗНЮВАННЯ РЕАКЦІЇ РИНКІВ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ НА ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Анотація

Сформульовано і досліджено поняття "транспортне запізнювання" реагування ринків небанківських фінансових послуг на зміни показників фінансово-економічного становища держави. Показано, що функціонування ринків небанківських фінансових послуг прямо залежить від стану економіки України, від ВВП держави, розмірів середньої заробітної плати та середньої пенсії. Розраховано матрицю коефіцієнтів кореляції між ВВП, розмірами середньої заробітної плати та середньої пенсії в Україні і фінансовими показниками діяльності страхового ринку і ринку кредитних спілок.

O. Klymenko

TRANSPORT DELAY OF THE REACTION OF NON-BANKING FINANCIAL SERVICES MARKETS TO CHANGES IN THE ECONOMICS INDICATORS OF UKRAINE

Summary

The concept of "transport delay" of the reaction of the markets of non-banking financial services to changes in the indicators of the financial and economic state of the state has been formulated and studied. It is shown that the functioning of non-banking financial services markets directly depends on the state of the Ukrainian economy, on the state's GDP, average wage and average pension. The matrix of correlation coefficients between GDP, the average wage and average pension in Ukraine and the financial performance of the insurance market and the credit union market has been calculated.

№ 9 2017, стор. 113 - 116

Кількість переглядів: 682

Відомості про авторів

О. В. Клименко

магістр, головний спеціаліст, аналітично-організаційний відділ Національної комісії, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, м. Київ

O. Klymenko

master's degree, general specialist of analytical and organizational department of National Commission for the State Regulation of Financial Services Markets

Як цитувати статтю

Клименко О. В. Транспортне запізнювання реакції ринків небанківських фінансових послуг на зміни показників економіки України. Економіка та держава. 2017. № 9. С. 113–116.

Klymenko, O. (2017), “Transport delay of the reaction of non-banking financial services markets to changes in the economics indicators of Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 113–116.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.