EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МАЛИЙ БІЗНЕС У СУЧАСНИХ РИНКОВИХ УМОВАХ (СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ)
В. В. Міца

Назад

УДК: 334.012.64:332.122

В. В. Міца

МАЛИЙ БІЗНЕС У СУЧАСНИХ РИНКОВИХ УМОВАХ (СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ)

Анотація

У статті досліджено теоретичні аспекти функціонування малого бізнесу в сучасних умовах як в європейських країнах, так і в Україні. Наголошено на важливості збільшення частки малого підприємництва в національній економіці та охарактеризовано роль та значення соціальної функції, яку виконують суб'єкти малого бізнесу. Запропоновано шляхи активізації поступального розвитку сектору малого підприємництва та окреслено соціально-економічний ефект від вжиття цих заходів для регіонів та країни в цілому.

V. Mitsa

SMALL BUSINESS IN MODERN MARKET CONDITIONS (SOCIAL ASPECTS)

Summary

The article analyzes the theoretical aspects of the functioning of small business in modern conditions both in European countries and in Ukraine. The importance of increasing the share of small business in the national economy is emphasized and the role and importance of the social function performed by the subjects of small business is described. The ways of activating the steady development of the small business sector are proposed and the socio-economic effect from taking these measures for the regions and the country as a whole is outlined.

№ 8 2017, стор. 95 - 98

Кількість переглядів: 536

Відомості про авторів

В. В. Міца

провідний спеціаліст підготовчого відділення факультету післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки, Ужгородський національний університет, м. Ужгород

V. Mitsa

Uzhhorod National University, Uzhhorod

Як цитувати статтю

Міца В. В. Малий бізнес у сучасних ринкових умовах (соціальний аспект). Економіка та держава. 2017. № 8. С. 95–98.

Mitsa, V. (2017), “Small business in modern market conditions (social aspects)”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 95–98.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.