EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Т. Є. Воронкова, К. В. Грищук

Назад

УДК: 65.014.1

Т. Є. Воронкова, К. В. Грищук

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Анотація

У статті розглянуто основні проблеми формування системи антикризового управління підприємством у сучасних умовах господарювання. Проаналізовано позитивні та негативні аспекти мeтодик аналізу фінансового стану підприємства. Виділено зовнішні та внутрішні чинники, що впливають на процес формування антикризової системи управління підприємством. Обгрунтовано ключові аспекти формування системи антикризового управління на підприємстві.

T. Voronkova, К. Grischuk

FORMATION OF CRISIS MANAGEMENT IN THE MODERN BUSINESS ENVIRONMENT

Summary

In the article the basic problems of forming a system of crisis management in the modern business environment. Analysis of the positive and negative aspects metodyk analysis of financial condition. Highlighted external and internal factors affecting the formation of anti-crisis management system now. Grounded key aspects of crisis management system in the enterprise.

№ 5 2017, стор. 82 - 84

Кількість переглядів: 580

Відомості про авторів

Т. Є. Воронкова

к. е. н., доцент, професор кафедри бізнес-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

T. Voronkova

Candidate of Sciences, Associate Professor of Department of Business Economics, Kyiv National Univercity of Technologies and Design


К. В. Грищук

магістр, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

К. Grischuk

Master, Kyiv National Univercity of Technologies and Design

Як цитувати статтю

Воронкова Т. Є., Грищук К. В. Формування системи антикризового управління підприємством у сучасних умовах господарювання. Економіка та держава. 2017. № 5. С. 82–84.

Voronkova, T. and Grischuk, К. (2017), “Formation of crisis management in the modern business environment”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 82–84.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.