EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ: СУТНІСТЬ ТА ФАКТОРИ ЙОГО РОЗВИТКУ
І. М. Дашко

Назад

УДК: 331.1

І. М. Дашко

КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ: СУТНІСТЬ ТА ФАКТОРИ ЙОГО РОЗВИТКУ

Анотація

У статті розглянуто теоретичні аспекти формування взаємозв'язку системи управління кадровим потенціалом з цілями виробничо-господарської діяльності підприємства. Обгрунтовано термін визначення "кадровий потенціал". Визначено підходи до трактування терміну "кадровий потенціал підприємства". Сформовано фактори впливу на розвиток кадрового потенціалу підприємства, що дозволить сформувати сукупність тих, які опосередковано та безпосередньо впливають на нього, та класифікувати їх за ознакою зовнішнього та внутрішнього впливу.

I. Dashko

HUMAN RESOURCES: THE ESSENCE AND FACTORS OF ITS DEVELOPMENT

Summary

In this article theoretical aspects of formation of relations of a system of human resources management with the goals of production and economic activity of the enterprise. Reasonable time the definition of "human resources". Approaches to the interpretation of the term "personnel potential". Formed factors influencing the development of the personnel potential of the enterprise that will form the totality of those who indirectly and directly affect him, and to classify them on the basis of external and internal exposure.

№ 1 2017, стор. 65 - 68

Кількість переглядів: 1064

Відомості про авторів

І. М. Дашко

к. е. н., доцент кафедри обліку та менеджменту, Криворізький факультет Запорізького національного університету, м. Кривий Ріг

I. Dashko

c. e. s., associate Professor of the Department of accounting and management Zaporizhzhya National University, faculty of ZNU in Kryvyi Rih

Як цитувати статтю

Дашко І. М. Кадровий потенціал: сутність та фактори його розвитку. Економіка та держава. 2017. № 1. С. 65–68.

Dashko, I. (2017), “Human resources: the essence and factors of its development”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 65–68.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.