EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ У БЮДЖЕТНІЙ УСТАНОВІ
О. В. Гамова, І. А. Козачок, К. Г. Вініченко

Назад

УДК: 657.6

О. В. Гамова, І. А. Козачок, К. Г. Вініченко

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ У БЮДЖЕТНІЙ УСТАНОВІ

Анотація

У статті узагальнено підходи до визначення сутності дебіторської заборгованості та її економічного змісту. Визначено порядок формування та основні елементи облікової політики щодо дебіторської заборгованості бюджетної установи. Вивчено методичні підходи організації обліку та контролю дебіторської заборгованості та запропоновано перспективні напрями його вдосконалення.

O. Gamova, I. Kozachok, K. Vinichenko

FEATURES RECOGNITION OF ACCOUNTING AND CONTROL RECEIVABLES BUDGET INSTITUTION

Summary

The article summarizes the approaches to defining the essence of the receivable and its economic content. The order of formation and the basic elements of accounting policies for receivables budgetary institution. Studied methodical approach of accounting of receivables and suggest promising directions of its perfection.

№ 1 2017, стор. 59 - 64

Кількість переглядів: 777

Відомості про авторів

О. В. Гамова

к. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія

O. Gamova

Cand. Sci. (Econ.), associate professor,associate professor of accounting, analysis, audit and taxation, Zaporizhya State Engineering Academy, Zaporizhzhya


І. А. Козачок

ст. викладач кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія

I. Kozachok

Sr. lecturer in accounting, analysis, audit and taxation, Zaporizhya State Engineering Academy, Zaporizhzhya


К. Г. Вініченко

магістр, Запорізька державна інженерна академія

K. Vinichenko

Zaporizhya State Engineering Academy, Zaporizhzhya

Як цитувати статтю

Гамова О. В., Козачок І. А., Вініченко К. Г. Особливості визнання організації обліку та контролю дебіторської заборгованості у бюджетній установі. Економіка та держава. 2017. № 1. С. 59–64.

Gamova, O., Kozachok, I. and Vinichenko, K. (2017), “Features recognition of accounting and control receivables budget institution”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 59–64.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.