EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІНСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ПРОВІДНА СКЛАДОВА СТРАТЕГІЧНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МІКРОЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ (ПІДПРИЄМСТВА)
С. В. Козловський, В. О. Козловський, А. В. Козловський

Назад

УДК: 338.242:519.86

С. В. Козловський, В. О. Козловський, А. В. Козловський

УПРАВЛІНСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ПРОВІДНА СКЛАДОВА СТРАТЕГІЧНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МІКРОЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ (ПІДПРИЄМСТВА)

Анотація

У статті проведено дослідження ролі управлінського потенціалу як складової стретегічного економічного потенціалу мікроекономічної системи (підприємства). Визначено складові стратегічного економічного потенціалу сучасної економічної системи. Розроблено заходи щодо реалізації програми підвищення стратегічного економічного потенціалу мікроекономічної системи (підприємства). Запропоновано структурно-логічну модель управління стратегічним економічним потенціалом сучасної економічної системи. Розроблено алгоритм пошуку джерел підвищення стратегічного економічного потенціалу засобами управлінського впливу.

S. Kozlovskyi, V. Kozlovskyi, A. Kozlovskiy

MANAGERIAL CAPACITY AS A LEADING COMPONENTSTRATEGIC ECONOMIC POTENTIAL MICROECONOMIC SYSTEM (ENTERPRISE)

Summary

This article investigated the role of managerial capacity as a component stretegichnogo economic potential of micro systems (enterprise). The components of the strategic economic potential of the modern economic system. Actions have been developed to implement the program for improving the strategic economic potential of micro systems (enterprise). A structural-logical model of the strategic management of the economic potential of the modern economic system. A source search algorithm to improve the economic potential of the strategic means of administrative influence.

№ 1 2017, стор. 4 - 9

Кількість переглядів: 1152

Відомості про авторів

С. В. Козловський

д. е. н., професор, професор кафедри управління персоналом і економіки праці, Донецький національний університет ім. В. Стуса

S. Kozlovskyi

Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Personnel Management and Labour Economics Donetsk National University named after Vasiliy Stus


В. О. Козловський

к. е. н., професор, професор кафедри економіки підприємства і виробничого менеджменту, Вінницький національний технічний університет

V. Kozlovskyi

Ph.D., Professor, Professor of the Department of Economics of Enterprise and Production Management Vinnytsia National Technical University


А. В. Козловський

к. т. н., доцент, доцент кафедри гуманітарних і фундаментальних дисциплін, Вінницький навчально-науковий інститут економіки, Тернопільський національний економічний університет

A. Kozlovskiy

Ph.D., Associate Professor, Assistant Professor of Humanities and Basic Sciences Vinnitsa research institute of economy Ternopil National Economic University

Як цитувати статтю

Козловський С. В., Козловський В. О., Козловський А. В. Управлінський потенціал як провідна складова стратегічного економічного потенціалу мікроекономічної системи (підприємства). Економіка та держава. 2017. № 1. С. 4–9.

Kozlovskyi, S., Kozlovskyi, V. and Kozlovskiy, A. (2017), “Managerial capacity as a leading componentstrategic economic potential microeconomic system (enterprise)”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 4–9.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.