EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГІВ ТУРИСТИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ
Л. В. Марценюк

Назад

УДК: 338.48 (477)

Л. В. Марценюк

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГІВ ТУРИСТИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ

Анотація

Узагальнено проблемні та перспективні напрями розвитку туризму в Україні.
Виявлено, в умовах постійного недофінансування з боку держави залізничний транспорт України знаходиться у занедбаному стані, рухомий склад на межі зносу ресурсу, рівень сервісу не відповідає європейським вимогам.
Задля виходу із кризового стану потрібно запровадити нові послуги на залізничному транспорті та зацікавити інвесторів вкладати кошти у ці нові напрямки. Однією із нових послуг, що пропонується запровадити на залізничному транспорті, з урахуванням позитивного досвіду закордонних країн, є залізничний туризм.
Запропоновано два методичних підходи для визначення перспективної кількості туристів. Перший підхід враховує наявність залізничної інфраструктури, а другий — дозволяє розрахувати туристичний потенціал у перспективних районах, що не мають існуючої, або розвинутої туристичної інфраструктури.
У результаті запропонованих автором заходів очікується зростання пасажиропотоку на залізниці, підвищення іміджу українських залізниць, залучення додаткових коштів на оновлення застарілої інфраструктури та рухомого складу, відновлення об'єктів культурно-історичного значення, створення нових робочих місць, зниження міграційних процесів на західній Україні.

L. Martseniuk

MARKET RESEARCH TO DETERMINE THE VOLUME OF TOURIST TRAFFIC BY RAIL

Summary

Challenges and future directions of tourism development in Ukraine.
It was revealed that transport in Ukraine is in disrepair in continuous underfunding of the state railways, the rolling stock is on the verge of overaged, level of service does not meet European requirements.
To overcome the crisis it is need to introduce new services for railway and interested investors to invest in these new areas. One of the new services offered to introduce in railways, given the positive experience of foreign countries, is the railway tourism.
Methodical approach was improved for determining determining the prospective number of tourists. The first approach takes on railway infrastructure, and the second — to calculate the tourism potential in promising areas that have existing or developed tourist infrastructure.
As a result, the author proposed measures expected to increase passenger traffic on the railroad, improving the image of Ukrainian railways to attract additional funds to upgrade outdated infrastructure and rolling stock, restore objects of cultural and historical significance, creating new jobs, reducing migration.

№ 12 2016, стор. 39 - 46

Кількість переглядів: 699

Відомості про авторів

Л. В. Марценюк

к. е. н., доцент кафедри економіки та менеджменту, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, м. Дніпро

L. Martseniuk

Dep. "Economics and Management", Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Dnipro

Як цитувати статтю

Марценюк Л. В. Маркетингові дослідження щодо визначення обсягів туристичних перевезень залізничним транспортом. Економіка та держава. 2016. № 12. С. 39–46.

Martseniuk, L. (2016), “Market research to determine the volume of tourist traffic by rail”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 39–46.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.