EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ
І. С. Марченко

Назад

УДК: 339.5.012.23(477): 339.544

І. С. Марченко

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Анотація

У статті аналізуються основні показники, що складають систему національної конкурентоспроможності економіки країни: географічна та товарна динаміка експортних товарів та послуг, надходження прямих іноземних інвестицій, основні інтегральні показники національної конкурентоспроможності. Наводяться основні прогнозні сценарії коротко- та середньострокового розвитку країни за матеріалами аналітиків Всесвітнього економічного форуму. Проводиться аналіз основних проблемних позицій в системі національної конкурентоспроможності, які є бар'єрами для подальшого сталого розвитку української економіки та підвищення рівня її конкурентоспроможності в глобальній економічній системі. До таких бар'єрів належить: слабкий інституційний рівень, що не дозволяє залучати іноземні інвестиції в широких обсягах; поступова втрата закордонних ринків збуту стратегічних товарів та послуг; відсутність коштів для широкої модернізації інфраструктури і інноватизації виробництв; соціально-політична нестабільність.

I. Marchenko

UKRAINE ECONOMY COMPETITIVENESS: STATE, PROSPECTS

Summary

The article analyzes the main indicators that make up the system of national competitiveness of the economy: geographical and commodity dynamics of export goods and services, foreign direct investment, basic integral indicators of national competitiveness. Basic scenarios projected in short- and medium-term development of the country according to the materials of World Economic Forum analysts. The main items of concern in the national competitiveness is analyzed, that are barriers to further sustainable development of the Ukrainian economy and improving its competitiveness in the global economic system. These barriers include: weak institutional level, which does not attract foreign investment on a large volume; gradual loss of foreign markets in strategic goods and services; lack of funds for the general upgrading of infrastructure and innovation production; social and political instability.

№ 5 2016, стор. 86 - 90

Кількість переглядів: 726

Відомості про авторів

І. С. Марченко

аспірант, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків

I. Marchenko

postgraduate student, V.N. Karazin Kharkiv National University

Як цитувати статтю

Марченко І. С. Конкурентоспроможність економіки України: стан та перспективи. Економіка та держава. 2016. № 5. С. 86–90.

Marchenko, I. (2016), “Ukraine economy competitiveness: state, prospects”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 86–90.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.