EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА НЕРІВНІСТЬ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ: ПРОБЛЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Н. В. Коваль

Назад

УДК: 364.612 (477) (100)

Н. В. Коваль

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА НЕРІВНІСТЬ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ: ПРОБЛЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Анотація

У статті розглянуто проблеми, пов'язані з оцінюванням соціально-економічної нерівності в Україні. Проаналізовані показники соціально-економічної нерівності (індекс Джині, децильні та квінтильні коефіцієнти, коефіцієнт Палма), їх переваги та недоліки. Досліджено динаміку названих показників, здійснено порівняння показників, розрахованих органами офіційної статистики та експертами, а також масштабів соціально-економічної нерівності в Україні та в інших країнах світу. Доведено, що відмінності в оцінках рівнів соціально-економічної нерівності в Україні зумовлені недосконалістю офіційних методик оцінювання соціально-економічної нерівності, зокрема, недостатньою якістю даних про доходи найбагатших та найбідніших верств населення, а також використанням різних критеріїв (за доходами (грошовими та загальними), за витратами, за нагромадженим багатством тощо). Обгрунтовано необхідність удосконалення методик оцінювання соціально-економічної нерівності.

N. Коval

SOCIAL AND ECONOMIC INEQUALITY IN UKRAINE AND IN THE WORLD: PROBLEMS OF ESTIMATION AND WAYS OF THEIR SOLVING

Summary

The article examines problems related to estimating social and economic inequality in Ukraine. The measures of social and economic inequality (the Gini coefficient, decile and quintile coefficients, Palma ratio) are analyzed, as well as their pros and cons. The dynamics of the said measures is researched, the indicators calculated by official statistics bodies and experts are compared, as well as the scale of social and economic inequality in Ukraine and in other countries of the world. It is established that the discrepancy in the estimates of the social and economic inequality levels in Ukraine are preconditioned by the imperfections of official methods of estimation of social and economic inequality, in particular, by the insufficient quality of data about the incomes of the richest and the poorest parts of population, and by usage of different criteria (by income (monetary and other), by spendings, by accumulated wealth etc.) The need for improving the methods of estimating social and economic inequality is substantiated.

№ 2 2016, стор. 46 - 50

Кількість переглядів: 2019

Відомості про авторів

Н. В. Коваль

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Білоцерківський національний аграрний університет

N. Коval

Ph.D. in Economic studies, associate professor of Management department of Bila Tserkva National Agrarian University

Як цитувати статтю

Коваль Н. В. Соціально-економічна нерівність в Україні та світі: проблеми оцінювання та шляхи їх вирішення. Економіка та держава. 2016. № 2. С. 46–50.

Коval, N. (2016), “Social and economic inequality in Ukraine and in the world: problems of estimation and ways of their solving”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 46–50.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.