EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ОБСЯГІВ НАДАННЯ ДЕРЖАВНИХ ГАРАНТІЙ ПІД ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ
Ю. С. Табачок

Назад

УДК: 330.341.1

Ю. С. Табачок

НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ОБСЯГІВ НАДАННЯ ДЕРЖАВНИХ ГАРАНТІЙ ПІД ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ

Анотація

У статті досліджуються питання пов'язанні з оптимізацією процесів надання держаних гарантій. Аналізуються підходи щодо оцінки доцільності надання державних гарантій певному проекту. Обгрунтовано необхідність поділу всіх інвестиційно-інноваційних проектів-претендентів на отримання державних гарантій, на комерційні, соціальні та такі, що мають народногосподарське значення. Розроблено алгоритм оцінки ефективності інвестиційно-інноваційного проекту за умови надання державної гарантії. Запропоновано підходи до оцінки бюджетної ефективності при наданні держаних гарантій. Доведено необхідність розрахунку загальноекономічної ефективності проектів під які планується одержати держані гарантії. Для цього пропонується порівнювати їх планову та фактичну ефективність. Запропоновано посилити контроль за реалізацією проектів, під які було надано державні гарантії, шляхом здійснення розрахунку планової, поточної та загальної ефективності.

Yu. Tabachok

OPTIMIZE THE VOLUME OF STATE GUARANTEES FOR INVESTMENT AND INNOVATION PROJECTS

Summary

In the article questions are probed tying up with optimization of processes of grant of state guarantees. Approaches are analyzed in relation to the estimation of expedience of grant of state guarantees a certain project. Grounded necessity of division all investment-innovative projects-applicants on the receipt of state guarantees, on commercial, social and such which have a pertaining to national economy value. The algorithm of estimation of efficiency is developed investment-innovative to the project on condition of grant of state guarantee. The necessity of calculating the overall efficiency of the project is planned to get under guarantees of state. For this purpose it compare planned and actual performance. A strengthening the monitoring of the implementation of projects, which was granted state guarantees, through the calculation of planned, current and overall efficiency.

№ 12 2015, стор. 91 - 94

Кількість переглядів: 210

Відомості про авторів

Ю. С. Табачок

аспірант відділу державних фінансів, ДННУ "Академія фінансового управління" Міністерства фінансів України, м. Київ

Yu. Tabachok

a graduate student of the department of public finances, State educational and scientific institution "Academy of Financial Management" of the Ministry of Finance of Ukraine

Як цитувати статтю

Табачок Ю. С. Напрями оптимізації обсягів надання державних гарантій під інвестиційно-інноваційні проекти. Економіка та держава. 2015. № 12. С. 91–94.

Tabachok, Yu. (2015), “Optimize the volume of state guarantees for investment and innovation projects”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 91–94.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.