EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ФРАНЧАЙЗИНГУ ЯК ЗАСОБУ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ У РЕГІОНІ
Ю. В. Гусєв

Назад

УДК: 334.012.23

Ю. В. Гусєв

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ФРАНЧАЙЗИНГУ ЯК ЗАСОБУ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ У РЕГІОНІ

Анотація

У статті розглядається сутність та особливості функціонування та розвитку франчайзингу в Україні. Франчайзинг є елементом підтримки малого та середнього бізнесу а також дієвим важелем взаємодії великого і малого бізнесу в Україні. Франчайзингова система — це взаємовигідне партнерство, бо малий бізнес вирішує проблему фінансування в період свого становлення, а великий бізнес отримує можливість знизити витрати та наявні ризики. Визначено основні складові франчайзингової мережі, та наведені підходи до її ефективної побудови. Розглянуто такі складові франчайзингової мережі як франчайзингова система та франчайзинговий договір. Запропоновано методику побудови ефективного франчайзингу в державі.

Y. Husyev

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC SUBSTANTIATION OF THE FRANCHISE SYSTEM AS A TOOL FOR SMALL BUSINESS DEVELOPMENT IN THE REGION

Summary

The article examines the nature and characteristics of functioning and development of franchising in Ukraine. Franchising is an element of support for small and medium businesses as well as an effective instrument for cooperation between large and small business in Ukraine. Franchising is a system of mutually beneficial partnership, since a small business solves the problem of funding in the period of its establishment and big business gets an opportunity to reduce costs and risks. The main components of the franchise business network are defined, and new approaches to its effective development are indicated. Particular attention was paid to the franchise network components such as franchise business system and a franchise agreement. New approaches to building a successful franchise system in the country are proposed for consideration.

№ 11 2015, стор. 71 - 75

Кількість переглядів: 170

Відомості про авторів

Ю. В. Гусєв

к. е. н., доцент кафедри економіки та менеджменту, Університет Сучасних Знань

Y. Husyev

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of Economics and Management, University of Modern Knowledge

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.