EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЯК ОСНОВНИЙ МЕТОДИЧНИЙ ПРИЙОМ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ
Ю. Л. Борко

Назад

УДК: 336.662

Ю. Л. Борко

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЯК ОСНОВНИЙ МЕТОДИЧНИЙ ПРИЙОМ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

Анотація

Становлення і розвиток незалежної держави потребують удосконалення, а в окремих аспектах і перебудови існуючої системи фінансово-господарського контролю нематеріальних активів, викликаного зміною господарського механізму управління. Основним методичним прийомом органолептичних методів фінансово-господарського контролю нематеріальних активів у бюджетних установах є інвентаризація. Досліджено теоретичні і методичні аспекти основних етапів проведення та оформлення результатів інвентаризації об'єктів права інтелектуальної власності в бюджетних установах. Визначені основні документи, які є підставою для взяття на облік нематеріальних активів. Наведено бухгалтерські проведення з відображення в обліку інвентаризації нематеріальних активів. Зазначено, що діюче фінансове і податкове законодавство України зумовлює внесення відповідних змін до методики й організації контролю за створенням та використанням нематеріальних активів та витрачанням на їх створення державних коштів.

J. Borko

INVENTORY AS MAIN METHODICAL TECHNIQUE OF FINANCIAL AND ECONOMIC CONTROL OF FICTITIOUS ASSETS IN BUDGET INSTITUTIONS

Summary

The formation and development of the independent state require improvement, and in some aspects also restructurion of the existing system of financial and economic control of intangible assets, caused by the changes of the mechanism of economic management. The main technique of organoleptic methods of financial and economic control of intangible assets in budgetary institutions is inventory. Theoretical and methodological aspects of the main stages of performing and documenting results of the inventory of intellectual property rights in the budgetary institutions are explored. Key documents that are the basis for taking on the accounting of intangible assets are identified. The main entries for the accounting of the inventory of intangible assets are listed. Is mentioned, that current financial and tax legislation of Ukraine leads to appropriate changes in methods and organization of control over the creation and use of intangible assets and expenditure on the creation of public funds.

№ 10 2015, стор. 58 - 62

Кількість переглядів: 912

Відомості про авторів

Ю. Л. Борко

к. е. н., завідувач сектором економіки та оцінки прав , Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, м. Київ

J. Borko

k. e. n., head of sector and evaluation rights, Scientific-Research Institute of intellectual property, the National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev

Як цитувати статтю

Борко Ю. Л. Інвентаризація як основний методичний прийом фінансово-господарського контролю нематеріальних активів у бюджетних установах. Економіка та держава. 2015. № 10. С. 58–62.

Borko, J. (2015), “Inventory as main methodical technique of financial and economic control of fictitious assets in budget institutions”, Ekonomika ta derzhava, vol. 10, pp. 58–62.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.