EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА БАЗОВІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ПІДПРИЄМСТВ НАФТОГАЗОВОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ
О. О. Стрекаль

Назад

УДК: 352:334.724.6(477)

О. О. Стрекаль

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА БАЗОВІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ПІДПРИЄМСТВ НАФТОГАЗОВОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

Анотація

У статті здійснено дослідження ролі держави в розвитку нафтогазового сектору; підкреслюється особливе значення ефективного управління підприємствами нафтогазового сектору країни. Одним з дієвих інструментів такого управління, на застосування якого держава має право не лише як регулятор нафтогазового ринку, але й як власник нафтогазових підприємств, є організація державного фінансового контролю підприємств нафтогазового сектору. В статті висвітлено теоретичні засади та базові підходи до організації державного фінансового контролю підприємств нафтогазового сектору України, проаналізовано світові тенденції та визначено доцільність застосування певних теоретико-методологічних аспектів даної проблематики в умовах України, охарактеризовано особливості реалізації інструментарію державного фінансового контролю нафтогазових підприємств в умовах розвитку вітчизняного нафтогазового сектору.

O. Strekal

THEORETICAL BACKGROUND AND BASIC APPROACHES TO THE ORGANIZATION OF THE STATE FINANCIAL CONTROL OF THE OIL AND GAS SECTOR OF UKRAINE

Summary

The article studies the state's role in the development of the oil and gas sector; a particular importance of effective management of the enterprises in oil and gas sector is emphasized. One of the effective tools of such management is the organization of financial control of the enterprises of oil and gas sector. The state has the right to apply such management not only as a regulator of the oil and gas market but also as the owner of oil and gas enterprises. The article covers the theoretical principles and basic approaches to public financial control of enterprises in oil and gas sector of Ukraine; the world trends are analyzed and the feasibility of certain theoretical and methodological aspects of this problem in terms of Ukraine is determined, the peculiarities of the implementation of instruments of state financial control of oil and gas enterprises in terms of the development of domestic oil and gassector are described.

№ 7 2015, стор. 124 - 127

Кількість переглядів: 747

Відомості про авторів

О. О. Стрекаль

аспірант економічного факультету, Київський національний університет ім. Т. Шевченка

O. Strekal

graduate economic faculty of Kyiv national Taras Shevchenko University

Як цитувати статтю

Стрекаль О. О. Теоретичні засади та базові підходи до організації державного фінансового контролю підприємств нафтогазового сектору України. Економіка та держава. 2015. № 7. С. 124–127.

Strekal, O. (2015), “Theoretical background and basic approaches to the organization of the state financial control of the oil and gas sector of Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 124–127.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.