EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВ ОСНОВНИХ ФАКТОРІВ СВІТОВОЇ ПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОБЛЕМИ НА СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Ю. В. Забарна

Назад

УДК: 338.2

Ю. В. Забарна

ВПЛИВ ОСНОВНИХ ФАКТОРІВ СВІТОВОЇ ПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОБЛЕМИ НА СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Анотація

Здійснено аналіз основних чинників глобальної продовольчої проблеми на сучасному етапі розвитку світової економіки. З'ясовано, що під глобальною продовольчою проблемою мається на увазі безпрецедентний ріст цін на продукти харчування, характерний для кінця XX — початку XXI ст., що змушує голодувати найбільш бідні верстви населення в більшості країн світу. Визначено основні особливості світової продовольчої проблеми на сучасному етапі.
Автором виокремлено фактори продовольчої проблеми у світі та в Україні, які негативно впливають на продовольчу безпеку. Розглянуто теоретичні підходи до аналізу основних факторів глобальної продовольчої проблеми та їх вплив на продовольчу безпеку України. На основі аналізу факторів продовольчої кризи, запропоновано заходи з підвищення рівня продовольчої безпеки України. Особливу у вагу у статті акцентовано на розробці та здійсненні заходів державного регулювання продовольчого ринку, в силу властивих цьому ринку високої соціальної значимості та природних і економічних факторів його нестійкості.

Y. Zabarna

THE IMPACT OF THE MAIN FACTORS OF THE WORLD FOOD PROBLEM ON THE CONDITION AND PROSPECTS OF THE FOOD SECURITY UKRAINE

Summary

The article contains the analysis of the main factors of global food problems in the current development of the world economy. It was found that during the global food problem meant an unprecedented rise in food prices, characteristic of the late XX — early XXI century. That makes the most hungry poor in most countries. The main features of the world food problem today.
The author singles out factors in the world food problem and Ukraine, which have a negative impact on food security. The paper presents theoretical approaches to the analysis of the main factors of global food issues and their impact on food security of Ukraine. Based on the analysis of the factors of the food crisis, proposed measures to improve the food security of Ukraine. Particular weight in the article emphasis on the development and implementation of measures of state regulation of the food market, by virtue inherents in this market of high social importance and natural and economic factors of its instability.

№ 5 2015, стор. 145 - 149

Кількість переглядів: 781

Відомості про авторів

Ю. В. Забарна

здобувач, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Y. Zabarna

applicant, National University of life and environmental Sciences of Ukraine

Як цитувати статтю

Забарна Ю. В. Вплив основних факторів світової продовольчої проблеми на стан і перспективи продовольчої безпеки України. Економіка та держава. 2015. № 5. С. 145–149.

Zabarna, Y. (2015), “The impact of the main factors of the world food problem on the condition and prospects of the food security Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 145–149.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.