EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОБУДОВА НАУКОВО-ОБГРУНТОВАНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДООХОРОННИМИ ПРОЕКТАМИ
В. С. Тихенко

Назад

УДК: 330.322.502.17

В. С. Тихенко

ПОБУДОВА НАУКОВО-ОБГРУНТОВАНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДООХОРОННИМИ ПРОЕКТАМИ

Анотація

Узагальнення підходів до структуризації механізмів управління природоохоронними проектами та видів методів і інструментів, які їх утворюють, дало змогу класифікувати методи управління природоохоронними проектами на адміністративні, економічні (ринкові) та організаційні. Вказані механізми відповідають організаційно-економічному забезпеченню систем управління природоохоронними проектами різних рівнів. На відміну від існуючих підходів, запропонована класифікація враховує групування економічних (ринкових) методів як за функціональними цілями екологічної політики з урахуванням потреб ринкового середовища, так і типами об'єктів природоохоронної діяльності таких систем.

V. Tykhenko

BUILDING OF RESEARCH CLASSIFICATION REASONABLY MANAGEMENT MECHANISM CONSERVATION PROJECTS

Summary

Synthesis of approaches to structuring environmental projects management mechanisms and types of methods and tools that form them, made possible to classify environmental project management techniques to administrative, economic (market) and organizational. These mechanisms correspond with organizational and economic support of environmental management projects at different levels. Unlike existing approaches, the proposed classification allows to group economic (market) methods according to the functional objectives of environmental policy and the types of environmental objects.

№ 4 2015, стор. 140 - 144

Кількість переглядів: 734

Відомості про авторів

В. С. Тихенко

аспірант, Сумький державний університет

V. Tykhenko

Sumy state university

Як цитувати статтю

Тихенко В. С. Побудова науково-обгрунтованої класифікації механізмів управління природоохоронними проектами. Економіка та держава. 2015. № 4. С. 140–144.

Tykhenko, V. (2015), “Building of research classification reasonably management mechanism conservation projects”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 140–144.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.