EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА РІВНЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ КОРПОРАТИВНОГО ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ
О. О. Королович

Назад

УДК: 650.012.7

О. О. Королович

ОЦІНКА РІВНЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ КОРПОРАТИВНОГО ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ

Анотація

У межах статті автором реалізована оцінка рівня автоматизації системи внутрішнього фінансового контролю на корпоративних підприємствах з іноземними інвестиціями. Так, здійснено: конкретизацію базових вимог до кваліфіковано створеної інформаційної системи (як сполучної ланки його технологічного процесу); аналіз практичного досвіду організації автоматизованих інформаційних систем (залежних від відповідності функціональних характеристик програмного середовища обсягу діяльності підприємства та інтеграції контрольної інформації за допомогою механізму загального інформаційного зв'язку даних, що включаються у контрольну обробку); створення автоматизованих інформаційних систем (на основі сучасних технічних засобів зв'язку та підтримки законів ефективності процесу контролю); виділення оптимізаційної специфіки в сфері автоматизованих інформаційних систем.
Отримані результати, у подальшому, можуть бути використані для оптимізації моделі організації системи внутрішнього фінансового контролю на корпоративних підприємствах з іноземними інвестиціями.

O. Korolovich

EVALUATION OF THE AUTOMATION SYSTEM OF INTERNAL FINANCIAL CONTROL OF CORPORATE ENTERPRISE WITH FOREIGN INVESTMENT

Summary

The system level of internal financial control automation for corporate enterprises with foreign investments has been assessed in the article. Thus, specification of basic requirements for skillfully established information system (as a link of its technological process); analysis of the experience of automated information systems (dependent on compliance functionality of the software environment of the enterprise activity volume and integration of control information through the mechanism of general information link of data that are included in the control treatment; creation of automated information systems (based on modern means of communication and support of efficiency of control laws); allocation of optimization in the field of automated information systems have been carried out.
The results can be used in the future to optimize the model of the system of internal financial control for corporate enterprises with foreign investments.

№ 3 2015, стор. 129 - 133

Кількість переглядів: 505

Відомості про авторів

О. О. Королович

ст. викладач кафедри обліку та фінансів, Мукачівський державний університет

O. Korolovich

The senior teacher of The Department of Records and Finance Mukachev State University

Як цитувати статтю

Королович О. О. Оцінка рівня автоматизації системи внутрішнього фінансового контролю корпоративного підприємства з іноземними інвестиціями. Економіка та держава. 2015. № 3. С. 129–133.

Korolovich, O. (2015), “Evaluation of the automation system of internal financial control of corporate enterprise with foreign investment”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 129–133.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.