EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ПОДАТКОВИХ ВИТРАТ
Ю. В. Бондар

Назад

УДК: 657

Ю. В. Бондар

ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ПОДАТКОВИХ ВИТРАТ

Анотація

У статті розкрито питання проблеми обліку податкових витрат. Досліджено законодавчо-нормативні аспекти обліку, що призводять до виникнення податкових витрат. Запропоновані шляхи вдосконалення обліку податкових витрат шляхом впровадження спрощеної системи виплат матеріального забезпечення. Представлені шляхи вдосконалення аналітичного обліку виплат матеріального забезпечення, що призведуть до зменшення обсягів податкових витрат. Розроблено і представлено вдосконалення до форм звітності по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Yu. Bondar

IMPROVEMENT OF ACCOUNTING SYSTEM OF TAX EXPENSES

Summary

The article describes the problem of accounting of tax expenditures. Researched the legal and regulatory aspects of accounting, giving rise to tax expenditures. Suggest the ways improving accounting of tax expenditures by introducing a simplified system of financial security payments. Presented ways to improve analytical accounting of payments financial security that will lead to a reduction in tax expenses. Developed and presented reporting forms of compulsory state social insurance.

№ 2 2015, стор. 122 - 127

Кількість переглядів: 238

Відомості про авторів

Ю. В. Бондар

аспірант кафедри фінансового аналізу і контролю, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

Yu. Bondar

postgraduate student of financial analysis and control department, Kyiv national university of trade and economics, Kyiv

Як цитувати статтю

Бондар Ю. В. Вдосконалення системи обліку податкових витрат. Економіка та держава. 2015. № 2. С. 122–127.

Bondar, Yu. (2015), “Improvement of accounting system of tax expenses”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 122–127.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.