EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРІЇ ВНУТРІШНЬОГО МАРКЕТИНГУ
М. П. Сагайдак

Назад

УДК: 658.8:338.46

М. П. Сагайдак

ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРІЇ ВНУТРІШНЬОГО МАРКЕТИНГУ

Анотація

У статті узагальнено наукові погляди і підходи закордонних та вітчизняних вчених щодо генезису внутрішнього маркетингу. На основі ретроспективного аналізу та дослідження сучасної маркетингової думки визначено основні етапи еволюції теорії внутрішнього маркетингу й окреслено перспективні напрями її розвитку і використання у практичній діяльності сучасних підприємств.

M. Sagaidak

EVOLUTION THEORY OF INTERNAL MARKETING

Summary

The article summarizes the scientific views and approaches of foreign and indigenous scientists on the genesis of internal marketing. Based on a retrospective analysis and study of modern marketing thought the main stages of the evolution theory of internal marketing are defined and the upcoming trends of its development and usage in the practice of modern enterprises are outlined.

№ 2 2015, стор. 105 - 110

Кількість переглядів: 218

Відомості про авторів

М. П. Сагайдак

к. е. н., доцент, завідувач кафедри маркетингу, Криворізький економічний інститут ДВНЗ "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг

M. Sagaidak

Cand. of Econ. Sciences, University Reader, Kryvyi Rih Economic Institute of SHEE "Kryvyi Rih National University", Kryvyi Rih

Як цитувати статтю

Сагайдак М. П. Еволюція теорії внутрішнього маркетингу. Економіка та держава. 2015. № 2. С. 105–110.

Sagaidak, M. (2015), “Evolution theory of internal marketing”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 105–110.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.