EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ В КОНТЕКСТІ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЄС
О. Ю. Чуріканова

Назад

УДК: 332.01

О. Ю. Чуріканова

РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ В КОНТЕКСТІ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЄС

Анотація

Досліджено існуючі на сьогодні стратегії регіонального розвитку на період 2014—2020 рр. України та Європейського Союзу. Висвітлено спільні принципи та цілі, які знайшли своє відображення в стратегіях України та ЄС. Проаналізовано можливість реалізації кожного окремо узятого принципу з урахуванням існуючого в Україні економічного, політичного, соціального становища та інших факторів. Наголошено на неможливості реалізації в повній мірі цілей та задач, задекларованих в стратегії за наявності певних об'єктивних причин. Розкрито слабкі місця, які можуть стати перепоною для успішної реалізації стратегії. Визначено перелік перспектив для України, які відкриває реалізація стратегії регіонального розвитку. Також зазначено і відмінності між стратегіями регіонального розвитку України та ЄС. Зроблено наголос на необхідності доповнення української стратегії підходами, відображеними в стратегії ЄС.

O. Churikanova

THE REGIONAL POLICYУ OF UKRAINE, PROBLEMS AND PROSPECTS IN THE CONTEXT OF THE EU REGIONAL POLICY

Summary

Currently existing regional development strategy of Ukraine and the European Union for the period 2014—2020 investigated. Common principles and objectives are reflected in the strategies of Ukraine and the EU highlighted. The possibility of implementing each separately taken into account the principle of existing in Ukraine economic, political, social status and other factors are analyzed.
Emphasized the impossibility of implementing the full purposes and objectives declared in the strategy under certain objective reasons. Exposed weaknesses that may be an obstacle to the successful implementation of the strategy. List of prospects for Ukraine, which opens regional development strategy implementation defined. Differences between regional development strategies of Ukraine and the EU are noted. The needs to supplement Ukrainian strategy approaches reflected in the EU Strategy are highlighted.

№ 2 2015, стор. 51 - 54

Кількість переглядів: 264

Відомості про авторів

О. Ю. Чуріканова

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій, Державний ВНЗ "Національний гірничий університет"

O. Churikanova

PhD, Associate Professor, Department of Economic Cybernetics and Information Technologies State Universities' National Mining University"

Як цитувати статтю

Чуріканова О. Ю. Регіональна політика України, проблеми та перспективи в контексті регіональної політики єс. Економіка та держава. 2015. № 2. С. 51–54.

Churikanova, O. (2015), “The regional policyу of Ukraine, problems and prospects in the context of the eu regional policy”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 51–54.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.