EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПЕРВИННЕ РОЗМІЩЕННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ІНСТРУМЕНТІВ НАЦІОНАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРНОГО РИНКУ
К. Є. Гармаш

Назад

УДК: 351.72

К. Є. Гармаш

ПЕРВИННЕ РОЗМІЩЕННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ІНСТРУМЕНТІВ НАЦІОНАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРНОГО РИНКУ

Анотація

Основною функцією, яку виконує ринок цінних паперів в економіці країни, є перерозподіл інвестиційних ресурсів та забезпечення грошовим капіталом потреб виробництва. Для виконання цієї функції має діяти розвинена інфраструктура фондового ринку, бути запроваджений широкий спектр інструментів та ефективні механізми взаємодії учасників ринку. В статті розкрито зміст поняття IPO як інструменту залучення інвестицій в економіку держави, обгрунтовано необхідність проведення IPO для українських компаній. Автором структуровані етапи, які необхідно пройти українським компаніям для того, щоб залучити капітал за допомогою інструментів первинного публічного розміщення цінних паперів. Серед торговельних майданчиків виявлені такі, які мають найбільш питому вагу серед українських бірж по виконаним біржовим контрактам на сучасному етапі розвитку економіки України.

K. Garmash

INITIAL PUBLIC OFFERING OF SECURITIES IN CONTEXT OF DEVELOPMENT A NATIONAL DEPOSITORY MARKET INSTRUMENTS

Summary

The main function performed by the stock market in the economy , there is a redistribution of resources and provision of investment money capital needs . To perform this function must operate infrastructure stock market to be introduced a wide range of tools and mechanisms for effective interaction of market participants. In the article the meaning of IPO as a tool for attracting investments into the economy of the state, the necessity of an IPO for Ukrainian companies. The author structured stages that you have to Ukrainian companies to raise capital via initial public instrument placement. Among trading platforms are found that have the largest share among the Ukrainian Exchange on exchange contracts executed at the current stage of development of Ukraine's economy.

№ 12 2014, стор. 116 - 119

Кількість переглядів: 808

Відомості про авторів

К. Є. Гармаш

аспірант кафедри економіки та оцінки майна підприємств, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, м. Харків

K. Garmash

postgraduate student of the Department of Economics and business property valuation, Kharkiv National University of Economics named after S. Kuznets, Kharkiv

Як цитувати статтю

Гармаш К. Є. Первинне розміщення цінних паперів в контексті розвитку інструментів національного депозитарного ринку. Економіка та держава. 2014. № 12. С. 116–119.

Garmash, K. (2014), “Initial public offering of securities in context of development a national depository market instruments”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 116–119.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.