EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КРИТЕРІЇ ТА СТРАТЕГІЇ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ
О. М. Кудрейко

Назад

УДК: 351.851

О. М. Кудрейко

КРИТЕРІЇ ТА СТРАТЕГІЇ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Анотація

Розглянуто поняття якості освіти як інтегрального продукту культурного та наукового розвитку, який сприяє вирішенню найактуальніших завдань суспільного прогресу. Доведено, що якість вищої освіти з позицій зовнішньої детермінації знаходиться під впливом процесів інтернаціоналізації, інтеграції та глобалізації.
Виділено три різних етапи відносин між суб'єктами, які спостерігаються у процесі становлення освіти: нормативний, ціннісний та змістовний. Критерієм виокремлення таких етапів визначено глибину усвідомлення викладачами і студентами ціннісно-змістовного контексту навчання (професійної підготовки), а параметрами прогнозування результатів навчання — критерії якості наприкінці проходження кожного з етапів. Визначено умови створення ефективної системи управління якістю освіти, які сприяють успішній реалізація моделі якісної освіти.

A. Kudreyko

STRATEGY CRITERIA AND REGULATION OF QUALITY EDUCATION

Summary

The issue of quality of education as an integral product of cultural and scientific development that contributes to solving the most pressing problems of social progress. It is proved that the quality of higher education from the standpoint of external determination is influenced by internationalization processes of integration and globalization.
Three different stages of relationships between entities that occur in the process of education: normative values and meaningful. The criterion for distinguishing these stages defined depth awareness of teachers and students value and meaningful context learning (training) and parameters predicting learning outcomes — quality criteria at the end of the passage of each of the stages. The terms of an effective system of quality management education that contribute to the successful implementation of the Quality Education Model.

№ 10 2014, стор. 138 - 140

Кількість переглядів: 253

Відомості про авторів

О. М. Кудрейко

здобувач, Академія муніципального управління

A. Kudreyko

Researcher Academy of Municipal Management

Як цитувати статтю

Кудрейко О. М. Критерії та стратегії державного регулювання якості освіти. Економіка та держава. 2014. № 10. С. 138–140.

Kudreyko, A. (2014), “Strategy criteria and regulation of quality education”, Ekonomika ta derzhava, vol. 10, pp. 138–140.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.