EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕМОКРАТИЧНОГО ЦИВІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ НАД СЕКТОРОМ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ
М. В. Сіцінська

Назад

УДК: 351.86-047.64

М. В. Сіцінська

СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕМОКРАТИЧНОГО ЦИВІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ НАД СЕКТОРОМ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Анотація

У статті розглянуто актуальні питання щодо розроблення моделі державного управління у сфері демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони України. Наголошено, що модель державного управління у сфері демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони України конкретизує основні шляхи реалізації концептуальних ідей та поглядів розвитку демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони, визначених Стратегією національної безпеки України, Стратегічним оборонним бюлетенем України, Воєнною доктриною України. Доведено, що головною метою моделі державного управління у сфері демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони України є визначення комплексу стратегічних положень реалізації єдиної державної політики у сфері організації і здійснення демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони. Обгрунтовано, принципи та механізми реалізації моделі державного управління у сфері демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони України.

M. Sitsinska

THE ESSENCE AND PECULIARITIES OF THE MODEL OF STATE MANAGEMENT IN THE SPHERE OF CIVIL DEMOCRATIC CONTROL OVER THE SECURITY SECTOR AND DEFENSE OF UKRAINE

Summary

The article considers actual issues on development of the model of state management in the sphere of civil democratic control over the security sector and defense of Ukraine. Noted that the model of state management in the sphere of civil democratic control over the security sector and defense of Ukraine specifies the basic ways of realization of conceptual ideas and perspectives of development of civil democratic control over the security sector and defense defined by the national security Strategy of Ukraine's Strategic defence Bulletin of Ukraine, the Military doctrine of Ukraine. It is proved that the main purpose of the model of state management in the sphere of civil democratic control over the security sector and defense of Ukraine is the definition of a complex of strategic provisions of the implementation of unified state policy in the sphere of organization and implementation of democratic civil control over the security sector and defense. Justified, principles and mechanisms of realization of model of state management in the sphere of civil democratic control over the security sector and defense of Ukraine.

№ 9 2014, стор. 98 - 100

Кількість переглядів: 777

Відомості про авторів

М. В. Сіцінська

к. держ. упр., докторант кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

M. Sitsinska

doctoral student in public administration and management, National academy of public administration the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Сіцінська М. В. Сутність та особливості моделі державного управління у сфері демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони України. Економіка та держава. 2014. № 9. С. 98–100.

Sitsinska, M. (2014), “The essence and peculiarities of the model of state management in the sphere of civil democratic control over the security sector and defense of Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 98–100.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.