EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОПОДАТКУВАННЯ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ: ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
С. В. Чередніченко

Назад

УДК: 336.226:338.012

С. В. Чередніченко

ОПОДАТКУВАННЯ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ: ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Анотація

У статті висвітлено питання оподаткування вітчизняної металургійної галузі, проаналізовано сучасний досвід та механізми адміністрування податків. Виявлено, що існуючі механізми пільгового оподаткування підприємств металургійного комплексу є неефективними, знижують фіскальне значення галузі. Тому у перспективі державі необхідно звернути увагу на екологічний податок, який дозволить змістити податкове навантаження металургійних підприємств з дохідної складової на екологічну, що призведе до певних ефектів: бюджетного, екологічного, інноваційного, соціального, економічного.

S. Cherednichenko

TAXATION OF STEEL INDUSTRY: EXPERIENCE AND PERSPECTIVES

Summary

The article highlights the issue of taxation of domestic steel industry, analysis of current practices and mechanisms of tax administration. Revealed that the existing mechanisms of preferential tax metallurgical enterprises are inefficient, reduce fiscal value field. Therefore, in the future state should pay attention to the ecological tax that will shift the tax burden from income metallurgical enterprises in the environmental component, which will lead to certain effects: state-financed, environmental, innovation, social, economic.

№ 9 2014, стор. 89 - 92

Кількість переглядів: 755

Відомості про авторів

С. В. Чередніченко

аспірант, Класичний приватний університет (м. Запоріжжя)

S. Cherednichenko

postgraduate, Classic Private University, (Zaporizhzhya)

Як цитувати статтю

Чередніченко С. В. Оподаткування металургійної галузі: досвід та перспективи розвитку. Економіка та держава. 2014. № 9. С. 89–92.

Cherednichenko, S. (2014), “Taxation of steel industry: experience and perspectives”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 89–92.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.