EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНІ ЕФЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ МБРР В ЕНЕРГЕТИЧНОМУ СЕКТОРІ ЧЕХІЇ
М. В. Башкатова

Назад

УДК: 339.7

М. В. Башкатова

ЕКОНОМІЧНІ ЕФЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ МБРР В ЕНЕРГЕТИЧНОМУ СЕКТОРІ ЧЕХІЇ

Анотація

Стаття присвячена дослідженню передумов та результатів реалізації інвестиційних проектів, які фінансувалися Світовим банком, в енергетичному секторі країн Центральної та Східної Європи та зокрема Чехії. Актуальність проектів обумовлена занедбаним станом енергетичної інфраструктури та нестачею державних інвестицій на етапі переходу країн колишнього соціалістичного табору на етапі їх переходу на ринкові засади. Висвітлено основні проблемні аспекти енергетичного сектору Чехії на цьому етапі. Проаналізовано хід та результати реалізації інвестиційних проектів у Чехії, при цьому особливу увагу приділено еколого-економічній результативності цих проектів у контексті європейської інтеграції Чехії. Проведено оцінку економічного ефекту від продажу одиниць виміру антропогенних викидів (AAU) у результаті реалізації в рамках Кіотського протоколу проекту "Схема "зелених" інвестицій".

M. Bashkatova

ECONOMIC EFFECTS OF IBRD PROJECT IMPLEMENTATION IN CZECH ENERGY SECTOR

Summary

The article is devoted to background and results of implementation of investment projects financed by the World Bank in energy sector of Central and Eastern European countries, specifically Czech Republic. Relevance of the projects is determined by neglected state of energy infrastructure and lack of public financing for the former socialist camp countries on the stage of their transition to market economy. The main problematic aspects of Czech Republic energy sector on this stage are highlighted. Course and results of investment projects implementation in Czech Republic are analyzed, whereas particular attention is paid to ecologic and economic effectiveness of these projects in the context of Czech Republic European integration. The appraisal of economic effect from sale of assigned amount units (AAU) as a result of implementation "CZ — GREEN INVESTMENT SCHEME" project within Kyoto Protocol is conducted.

№ 9 2014, стор. 80 - 83

Кількість переглядів: 722

Відомості про авторів

М. В. Башкатова

магістрант кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

M. Bashkatova

Graduate Student of the International Finance Department, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

Як цитувати статтю

Башкатова М. В. Економічні ефекти реалізації проектів мбрр в енергетичному секторі чехії. Економіка та держава. 2014. № 9. С. 80–83.

Bashkatova, M. (2014), “Economic effects of ibrd project implementation in czech energy sector”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 80–83.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.