EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МІСЦЕ І РОЛЬ ТУРИСТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ В СТРУКТУРІ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
О. В. Білоущенко

Назад

УДК: 338.48:332.1

О. В. Білоущенко

МІСЦЕ І РОЛЬ ТУРИСТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ В СТРУКТУРІ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

У статті проведено аналіз місця і ролі туристичного комплексу в структурі регіональної економіки. Показано, що туристичний комплекс потребує удосконалення.
Сектор туризму стимулює розвиток інших суміжних галузей економіки: транспорту, торгівлі, виробництва товарів народного споживання, зв'язку, сільського господарства та ін. Туризм, поряд з високим економічним потенціалом, також відіграє важливу соціальну роль.
Україна завжди мала величезні потенційні можливості з розвитку туристичної сфери. Проте, ці можливості до останнього часу не використовувалися в повній мірі. Основними причинами даного стану речей можна назвати — соціально-економічну кризу в країні і недостатній ступінь формування та розвитку інфраструктури туристичної галузі в Україні.

O. Biloushchenko

THE PLACE AND ROLE OF TOURIST COMPLEX IN THE STRUCTURE OF REGIONAL ECONOMY

Summary

This article analyzes the role and place of the tourist complex in the structure of the regional economy. It is shown that the tourist complex for needs improvement.
The tourism sector stimulates development of other neighboring industries: transport, trade, production of consumer goods, telecommunications, agriculture, and others. Tourism, along with high economic potential, also plays an important social role.
Ukraine has always had great potential for the development of tourist areas. Nevertheless, these possibilities are until recently been used not to the full. The main reasons for this state of affairs can be called — the socio-economic crisis in the country and an insufficient degree of formation and development of the infrastructure of the tourism industry in Ukraine.

№ 9 2014, стор. 77 - 79

Кількість переглядів: 805

Відомості про авторів

О. В. Білоущенко

аспірант, Національна Академія керівних кадрів культури і мистецтв, м. Київ, Україна

O. Biloushchenko

post graduate student, National Academy of Culture and Arts, Kiev, Ukraine

Як цитувати статтю

Білоущенко О. В. Місце і роль туристичного комплексу в структурі регіональної економіки. Економіка та держава. 2014. № 9. С. 77–79.

Biloushchenko, O. (2014), “The place and role of tourist complex in the structure of regional economy”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 77–79.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.