EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА
А. М. Вергун

Назад

УДК: 336.64

А. М. Вергун

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Метою статті є визначення поняття та формування складових механізму управління фінансово-економічною безпекою підприємства.
У результаті дослідження визначено складові механізму управління фінансово-економічною безпекою підприємства та встановлено, що вказаний механізм є багатоелементною системою, яка покликана виявляти та попереджувати загрози зовнішнього та внутрішнього характеру, знаходити найкращі джерела та напрями для фінансування діяльності, що забезпечує кожен елемент механізму у відповідності з проблемами, що виникають.
Наукова новизна полягає у систематизації складових механізму управління фінансово-економічної безпеки підприємства.
Практична значимість полягає в тому, що зроблені узагальнення створюють засади для розробки практичних рекомендацій щодо систематизації основних складових системи управління фінансово-економічною безпекою підприємства.

A. Vergun

THE MECHANISM OF A COMPANY'S FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY MANAGEMENT

Summary

The aim of the paper is both the definition of the notion and determination of the components of the mechanism of a company's financial and economic security.
The author identified the components of the mechanism of management of financial and economic security of a company and found out that the mechanism is a multi-element system designed to detect and prevent threats of internal and external nature, to find the best sources and to finance a company's business activities providing a mechanism for each item in accordance with problems that arise.
Scientific novelty lies in the systematization of the components of the mechanism of management of financial and economic security.
The practical significance is that some generalizations made by the author create a framework for the development of practical recommendations for the systematization of the main components of a company's financial and economic security management.

№ 9 2014, стор. 71 - 73

Кількість переглядів: 826

Відомості про авторів

А. М. Вергун

старший викладач кафедри фінансів, Київський національний університет технологій та дизайну

A. Vergun

Senior Lecturer, Department of Finance, Kyiv National University of Technologies and Design

Як цитувати статтю

Вергун А. М. Механізм управління фінансово-економічною безпекою підприємства . Економіка та держава. 2014. № 9. С. 71–73.

Vergun, A. (2014), “The mechanism of a company's financial and economic security management”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 71–73.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.