EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ БАНКІВ ТА СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ
Ю. П. Макаренко, К. В. Покотило

Назад

УДК: 336.7:368

Ю. П. Макаренко, К. В. Покотило

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ БАНКІВ ТА СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

Анотація

Розглянуто теоретичні аспекти взаємодії банків та страхових компаній. Проаналізовано, які форми взаємодії існують між банками та страховими компаніями та які з цих форм є найбільш ефективними, які можливості дає взаємодія банків та страхових компаній. Визначено, які ризики несе банк та страхова компанія при взаємодії один з одним. Розглянуто, яким чином змінюються відносини між банком та страховою компанією при різних формах взаємодії, за якими напрямами взаємодіють банки та страхові компанії. Проаналізовано, які послуги надаються банками страховим компаніям та навпаки. Розглянуто процес акредитації як метод мінімізації ризику банку. Визначено, які критерії вимагаються банками страховим компаніям-партнерам задля визначення доцільності подальшої їх співпраці. Проаналізовано, на основі якої інформації здійснюється перевірка фінансового стану страхової компанії, який орган банку приймає рішення щодо подальшої взаємодії із страховою компанією і які етапи проходить страхова компанія під час перевірки банком.

Y. Makarenko, K. Pokotylo

THEORETICAL ASPECTS OF COOPERATION BETWEEN BANKS AND INSURANCE COMPANIES

Summary

Theoretical aspects of cooperation between banks and insurance companies are examined. Was analyzed which forms of cooperation between banks and insurance companies are most effective, which forms give the possibility of cooperation between banks and insurance companies. It was determined which risks were born by the cooperation with each other of the bank and the insurance company. Was analyzed the manner of changing relations between the bank and the insurance company in various forms of cooperation, in which way of banks and insurance companies cooperate. Was examined which services are provided by banks and insurance companies to the each other, the process of accreditation as a method to minimize the risk of the bank. It was determined the main criteria required by banks to insurance companies-partners in order to determine their feasibility for further cooperation. It was analyzed, on which information checking of the financial condition of the insurance company is based, which bank's department decides on further cooperation with the insurance company and what steps the insurance company pass during the bank's test.

№ 9 2014, стор. 67 - 70

Кількість переглядів: 848

Відомості про авторів

Ю. П. Макаренко

д. е. н., професор кафедри банківської справи, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

Y. Makarenko

Doctor of Economics, Professor, Department of Banking, Dnipropetrovsk National University named by Oles' Gonchar, Dnipropetrovsk


К. В. Покотило

студентка 5го курсу, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

K. Pokotylo

fifth-year student, Dnipropetrovsk National University named by Oles' Gonchar, Dnipropetrovsk

Як цитувати статтю

Макаренко Ю. П., Покотило К. В. Теоретичні аспекти взаємодії банків та страхових компаній. Економіка та держава. 2014. № 9. С. 67–70.

Makarenko, Y. and Pokotylo, K. (2014), “Theoretical aspects of cooperation between banks and insurance companies”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 67–70.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.