EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЛЬ І МІСЦЕ ТЕХНІЧНОГО АНАЛІЗУ В СУЧАСНІЙ МЕТОДОЛОГІЇ ПРОГНОЗУВАННЯ ЦІН НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ
О. Л. Пластун, В. Л. Пластун

Назад

УДК: 336.761:338.124.4

О. Л. Пластун, В. Л. Пластун

РОЛЬ І МІСЦЕ ТЕХНІЧНОГО АНАЛІЗУ В СУЧАСНІЙ МЕТОДОЛОГІЇ ПРОГНОЗУВАННЯ ЦІН НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ

Анотація

Стаття присвячена аналізу ролі і місця технічного аналізу в сучасній методології прогнозування цін на фінансових ринків. Зокрема проаналізовано сутність та базові методи технічного аналізу. На підставі аналізу історичних аспектів розвитку технічного аналізу та основних теоретичних положень, що лежать в його основі, в роботі виділено ключові постулати технічного аналізу. Визначено, що основні методи технічного аналізу доцільно згрупувати на графічні, математичні та циклічні. Проведено ретельний аналіз існуючої наукової літератури, що присвячена оцінці ефективності технічного аналізу. Вказано на неоднозначність результатів та плюралізм поглядів на ефективність технічного аналізу. Виявлено типові вади, що супроводжують подібного роду дослідження. На конкретному прикладі продемонстровано механізм дії деяких з них. Зроблено висновки про неоднозначність результатів ефективності технічного аналізу.

O. Plastun, V. Plastun

THE ROLE OF THE TECHNICAL ANALYSIS IN FINANCIAL MARKETS FORECASTING

Summary

This article analyzes the role of the technical analysis in methodology of forecasting prices in financial markets. In particular, analysis of the nature and basic methods of technical analysis was provided. On the basis of the historical aspects of technical analysis and fundamental theoretical positions behind it's the basic postulates of technical analysis were formulated. Classification technical analysis methods was proposed. A thorough review of the existing scientific literature devoted to assessing the effectiveness of technical analysis was provided in the article. The ambiguity of the results and pluralism of views on the effectiveness of technical analysis was specified. Typical defects that accompany this kind of research were revealed. On a concrete example we demonstrate the mechanism of actions of some of them. The conclusions about the effectiveness of the ambiguity of the results of technical analysis were done.

№ 9 2014, стор. 38 - 43

Кількість переглядів: 887

Відомості про авторів

О. Л. Пластун

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту, ДВНЗ "Українська академія банківської справи НБУ", м. Суми

O. Plastun

Candidate of economics, associated professor, Chair of accounting and audit, Ukrainian academy of banking of the National bank of Ukraine, Sumy


В. Л. Пластун

к. е. н., доцент кафедри фінансів, ДВНЗ "Українська академія банківської справи НБУ", м. Суми

V. Plastun

Candidate of economics, associated professor, Chair of finance Ukrainian academy of banking of the National bank of Ukraine, Sumy

Як цитувати статтю

Пластун О. Л., Пластун В. Л. Роль і місце технічного аналізу в сучасній методології прогнозування цін на фінансових ринках. Економіка та держава. 2014. № 9. С. 38–43.

Plastun, O. and Plastun, V. (2014), “The role of the technical analysis in financial markets forecasting”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 38–43.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.